Producten

In deze tijd, waarin de decentralisaties zorgen voor druk op gemeenten, nemen de applicaties Socrates, RMW, Allegro en GALO van Wigo4it hen veel werk uit handen.

Binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wetten en zij leveren diensten. Gemeenteambtenaren zijn hierbij veel tijd kwijt aan administratieve taken, zoals het verwerken en registreren van aanvragen en wijzigingen. Socrates automatiseert voor de sociale diensten van de G4 de administratieve werkzaamheden rondom inkomen en zorg zodat ze zich kunnen richten op de kern van hun taak: cliënten advies geven en snel ondersteuning bieden. Lees in de volgende infographic hoe Socrates dat doet:

Klik op de afbeelding om de volledige infographic te bekijken.

 

Socrates automatiseert voor de sociale diensten van de G4 de administratieve werkzaamheden rondom inkomen en zorg. De medewerker voert in Socrates de gegevens in over de situatie van de klant. Het systeem berekent vervolgens op de cent nauwkeurig de voorzieningen waarop de klant recht heeft en de hoogte ervan. Ook alle correspondentie, herberekeningen en vorderingen worden automatisch verwerkt. Managers van de gemeenten krijgen sturingsmechanismen die bewezen betrouwbaar zijn.

Welke diensten ondersteunt Socrates?

Binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wetten en zij leveren diensten. Voor sommige diensten heeft Socrates koppelingen met ander systemen, zoals de BRP (voorheen GBA) en Suwinet. Voorbeelden van wetten en diensten die Socrates ondersteunt:

 • Participatiewet
 • Bijzondere Bijstand
 • IOAW/IOAZ (Uitkering oudere werklozen)
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Kinderopvang
 • Jeugdzorg
 • Uitgifte van stadspassen

Voordelen

 • Focus: de applicatie is in tien jaar tijd uitgegroeid tot de beste op dit gebied
 • Betrouwbaarheid: Socrates is 99% van de tijd beschikbaar voor de klant
 • Up to date: door elf releases per jaar technologisch en wettelijk actueel
 • De applicatie beschikt over extra’s zoals een private cloud en uitgebreide statistieken over de werkvoorraad per afdeling.

 

 

Tegenwoordig is het heel gewoon om via internet je vakantie te boeken, te internetbankieren en te winkelen. Ook als gemeenten gaan we mee met deze ontwikkeling om dienstverlening voor de burger digitaal en gebruiksvriendelijk aan te bieden.

Innoveren op drie niveaus

Edison bestaat sinds 2017 en is een applicatie waarmee we die gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening realiseren. We innoveren op drie niveaus.

1. Burger: zo moet het voor de burgers meer gebruiksgemak bieden en gaan ze zélf meer regelen.

2. Professional: voor de professionals wordt er meer werk geautomatiseerd afgehandeld zodat ze meer tijd kunnen besteden aan de complexe dossiers en persoonlijk contact.

3. Organisatie: voor de gemeenten genereert het meer flexibiliteit om zich snel aan te passen aan veranderingen.

Grote omslag, kleine stapjes

Dat is een grote omslag omdat het direct de werkwijze beïnvloedt van onze collega’s in de G4, organisaties wijzigen en omdat we burgers ondersteunen dit te gaan gebruiken. Daarom doen we deze innovatieve opgave in kleine stapjes. Met elkaar hebben we de juiste kennis om dit te voor elkaar te krijgen. We ontwerpen en bouwen dit gezamenlijk als G4 maar ook met software uit de markt. Alleen kun je misschien sneller gaan, maar samen kom je verder.

In Edison 1.0 hebben we gebouwd aan het onderdeel Werk, en dan met name aan de inspanningsperiode die een burger doorloopt. Sommige noemen het de 'kop van het proces'. Dit zijn de eerste 28 dagen van een werkzoekende die zich meldt voor een bijstandsuitkering. Dit is een kleine stap; we hebben hiermee de basis gelegd voor een veelbelovende applicatie die verder kan groeien tot een volwassen en eigentijds aanbod aan burger en professional.

RMW (voor werk en participatie)
RMW staat voor Re-integratie Module Werk. De applicatie ondersteunt gebruikers binnen het domein Werk bij de uitvoering van werkprocessen rondom werk, re-integratie en participatie. Zo kunnen aanbieders van trajecten, voorzieningen, re-integratie-activiteiten en activeringsplekken de resultaten en voortgang van hun klanten hierin registreren. In RMW kunnen de gebruikers veel gegevens vastleggen zoals een werkprofielanalyse, trajecten, aanmeldingen en deelnames. Daarnaast bepaalt RMW de trede-indeling van de klant, wordt een trajectadvies gegeven en vindt op systematische wijze een match plaats tussen klant(profiel) enerzijds en beroepsprofiel, vacatures, re-integratietrajecten en extra voorzieningen anderzijds. Ook kan RMW een link leggen tussen vacatures en de beschikbare kandidaten. Het is daarnaast mogelijk verbinding te maken met applicaties buiten RMW, zoals een systeem voor bijstandsuitkeringen.

Allegro (voor schuldhulpverlening)
Gemeentelijke kredietbanken gebruiken de applicatie Allegro ter ondersteuning van hun processen rond schuldhulpverlening. Allegro is een applicatie van leverancier Kred’IT; Wigo4it doet de hosting. Allegro ondersteunt het gehele voortraject, maar ook het aanvraagtraject, het 120-dagen-traject en het beheertraject. Dat laatste omvat de jaarlijkse controle en rapportage aan schuldeisers tot en met inkomstenbewaking, tussentijdse afdrachten en beheer van gereserveerde bedragen. Daarnaast biedt Allegro ondersteuning op het gebied van budgetbeheer.

GALO (voor geautomatiseerde aanvraag bijstand)
GALO staat voor Geautomatiseerd Afhandelen van de aanvraag Levens Onderhoud. Via GALO worden de aanvragen voor bijstand geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de situatie van de aanvrager) geautomatiseerd afgehandeld.

Aanvragers vullen digitaal het aanvraagformulier in op de website Werk.nl. GALO controleert de ingevulde gegevens aan de hand van gegevens uit databases van andere instanties. De gemeenten zien dan welke aanvragen zijn geaccepteerd, welke zijn afgewezen of een extra check nodig hebben. GALO geeft precies aan bij welke aanvragen een probleem speelt.