Producten

In deze tijd, waarin de decentralisaties zorgen voor druk op gemeenten, nemen de applicaties Socrates, RMW, Allegro en GALO van Wigo4it hen veel werk uit handen.

Binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wetten en zij leveren diensten. Gemeenteambtenaren zijn hierbij veel tijd kwijt aan administratieve taken, zoals het verwerken en registreren van aanvragen en wijzigingen. Socrates automatiseert voor de sociale diensten van de G4 de administratieve werkzaamheden rondom inkomen en zorg zodat ze zich kunnen richten op de kern van hun taak: cliënten advies geven en snel ondersteuning bieden. Lees in de volgende infographic hoe Socrates dat doet:

Klik op de afbeelding om de volledige infographic te bekijken.

 

Socrates automatiseert voor de sociale diensten van de G4 de administratieve werkzaamheden rondom inkomen en zorg. De medewerker voert in Socrates de gegevens in over de situatie van de klant. Het systeem berekent vervolgens op de cent nauwkeurig de voorzieningen waarop de klant recht heeft en de hoogte ervan. Ook alle correspondentie, herberekeningen en vorderingen worden automatisch verwerkt. Managers van de gemeenten krijgen sturingsmechanismen die bewezen betrouwbaar zijn.

Welke diensten ondersteunt Socrates?

Binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wetten en zij leveren diensten. Voor sommige diensten heeft Socrates koppelingen met ander systemen, zoals de BRP (voorheen GBA) en Suwinet. Voorbeelden van wetten en diensten die Socrates ondersteunt:

 • Participatiewet
 • Bijzondere Bijstand
 • IOAW/IOAZ (Uitkering oudere werklozen)
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Kinderopvang
 • Jeugdzorg
 • Uitgifte van stadspassen

Voordelen

 • Focus: de applicatie is in tien jaar tijd uitgegroeid tot de beste op dit gebied
 • Betrouwbaarheid: Socrates is 99% van de tijd beschikbaar voor de klant
 • Up to date: door elf releases per jaar technologisch en wettelijk actueel
 • De applicatie beschikt over extra’s zoals een private cloud en uitgebreide statistieken over de werkvoorraad per afdeling.

 

 

RMW (voor werk en participatie)
RMW staat voor Re-integratie Module Werk. De applicatie ondersteunt gebruikers binnen het domein Werk bij de uitvoering van werkprocessen rondom werk, re-integratie en participatie. Zo kunnen aanbieders van trajecten, voorzieningen, re-integratie-activiteiten en activeringsplekken de resultaten en voortgang van hun klanten hierin registreren. In RMW kunnen de gebruikers veel gegevens vastleggen zoals een werkprofielanalyse, trajecten, aanmeldingen en deelnames. Daarnaast bepaalt RMW de trede-indeling van de klant, wordt een trajectadvies gegeven en vindt op systematische wijze een match plaats tussen klant(profiel) enerzijds en beroepsprofiel, vacatures, re-integratietrajecten en extra voorzieningen anderzijds. Ook kan RMW een link leggen tussen vacatures en de beschikbare kandidaten. Het is daarnaast mogelijk verbinding te maken met applicaties buiten RMW, zoals een systeem voor bijstandsuitkeringen.

Allegro (voor schuldhulpverlening)
Gemeentelijke kredietbanken gebruiken de applicatie Allegro ter ondersteuning van hun processen rond schuldhulpverlening. Allegro is een applicatie van leverancier Kred’IT; Wigo4it doet de hosting. Allegro ondersteunt het gehele voortraject, maar ook het aanvraagtraject, het 120-dagen-traject en het beheertraject. Dat laatste omvat de jaarlijkse controle en rapportage aan schuldeisers tot en met inkomstenbewaking, tussentijdse afdrachten en beheer van gereserveerde bedragen. Daarnaast biedt Allegro ondersteuning op het gebied van budgetbeheer.

GALO (voor geautomatiseerde aanvraag bijstand)
GALO staat voor Geautomatiseerd Afhandelen van de aanvraag Levens Onderhoud. Via GALO worden de aanvragen voor bijstand geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de situatie van de aanvrager) geautomatiseerd afgehandeld.

Aanvragers vullen digitaal het aanvraagformulier in op de website Werk.nl. GALO controleert de ingevulde gegevens aan de hand van gegevens uit databases van andere instanties. De gemeenten zien dan welke aanvragen zijn geaccepteerd, welke zijn afgewezen of een extra check nodig hebben. GALO geeft precies aan bij welke aanvragen een probleem speelt.