Wij hechten veel waarde aan privacy. Hier vind je meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten voor het sociale domein van de G4 (gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiligd

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Wigo4it gebruikt functionele cookies voor de voorleesfunctie (Readspeaker) om instellingen bij te houden voor het voorlezen van teksten op deze website. Ook gebruiken wij technische cookies om de performance van de website te monitoren en te verbeteren.

Daarnaast gebruikt deze website ook analytische cookies van Google Analytics. Hiermee kan Wigo4it analyseren hoe bezoekers de site gebruiken, zodat de site kan worden verbeterd. Google Analytics is zo ingericht, dat de impact op de privacy van bezoekers erg klein is. De IP-adressen van mensen die de site bezoeken, worden geanonimiseerd naar Google gestuurd. Wigo4it deelt geen andere bezoekersgegevens met Google. Ook worden analytische cookies niet met andere diensten van Google, zoals Adwords, gecombineerd. Onze website gebruikt geen tracking- of marketingcookies. Wigo4it heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met Google waar deze afspraken in staan. De gebruikte cookies staan in de onderstaande tabel. Voor al deze cookies geldt dat je ze altijd handmatig van je computer kunt verwijderen.

naam cookie,bewaarduur en doel
_ga2 jaar, Onderscheiden van gebruikers
_gid24 uur, Onderscheiden van gebruikers
_gat1 minuut, Beperken van website verzoeken


Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe er met cookies moet worden omgegaan. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Beeldgebruik

Wigo4it maakt in haar externe communicatie gebruik van stockfoto’s en van foto’s van medewerkers. Voor deze laatste categorie is toestemming gevraagd aan de geportretteerde(n).

Veilig Wigo4it

Wigo4it verwerkt persoonsgegevens van burgers van de G4. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij de G4. De G4 beschermt de persoonsgegevens van deelnemers zoals beschreven in de privacyverklaring van de betreffende gemeente. Deze privacy statements kun je bekijken op de websites van de gemeenten.

De G4 hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Wigo4it waarin is vastgelegd welke maatregelen ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens moeten worden uitgevoerd. Deze maatregelen worden ieder jaar getoetst op werking en waar nodig aangescherpt.

Voor de verwerkingsactiviteiten waar Wigo4it zelf de verantwoordelijke is, geldt hetzelfde niveau van beveiliging.

Voor het reageren op vacatures van Wigo4it maken wij gebruik van de diensten van een externe partij met een eigen privacy statement. Ook met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens van bezoekers

De website wigo4it.nl verzamelt de gegevens die je zelf invult in het contactformulier: je naam, je organisatie, je e-mailadres en andere gegevens, bijvoorbeeld een telefoonnummer om door ons gebeld te worden. De gegevens worden na 45 dagen verwijderd.

Als je het contactformulier invult en opstuurt, geef je Wigo4it toestemming om deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen. Je hebt het recht om deze toestemming weer in te trekken. Wigo4it deelt de gegevens van de bezoekers niet met andere partijen.

Wigo4it bewaart de gegevens van bezoekers gedurende 1 jaar. Je mag bezwaar maken tegen het feit dat Wigo4it jouw gegevens bewaart.

Vragen?

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Wigo4it via privacy@wigo4it.nl

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag