Wij zijn Wigo4it

Voorlopers in cutting edge IT voor het sociaal domein

Wigo4it Team
Programmeur

Echt impact

Wij ontwikkelen oplossingen met echte impact. Voor echte mensen. Mensen met een bijstandsuitkering die door onze applicatie uit de armoede blijven. En professionals in het sociaal domein die door onze dienstverlening slimmer werken. Voor hen vertalen wij technologische en beleidsontwikkelingen, naar cutting edge IT-oplossingen.   

Onze motivatie is de snel veranderende, complexe wet- en regelgeving rondom inkomen zo goed en goedkoop mogelijk te helpen uitvoeren. Door processen te automatiseren, kennis over de cloud te delen, en mee te denken in de praktische uitvoerbaarheid van nieuw beleid. Zo zorgen we ervoor dat we publieke gelden goed besteden en kennis terugvloeit in de maatschappij.  

Wigo4it in cijfers

Decorative

Geen winstoogmerk

Decorative

Als leverancier binnen de overheid hebben wij geen winstoogmerk. Onze focus: maximale waarde voor de professional, tegen minimale kosten. Dit maken wij waar door vergaande automatisering op basis van slimme cloudconcepten en -technieken. 

Onze cloud-native organisatie is schaalbaar en flexibel, en voldoet op een efficiënte manier aan de behoeften van onze klanten.

"Overgaan naar de cloud is niet het doel, maar een middel. De cloud zorgt ervoor dat we kostenefficiënter (en dus zuinig omgaan met gemeenschapsgeld), toekomstbestendiger en wendbaarder zijn. Ook maakt de cloud het mogelijk om onze dienstverlening uit te breiden naar meer dan 200 gemeenten.”

— Teun van der Vorm, algemeen directeur

Organisatie & cultuur

Wij geloven dat persoonlijk leiderschap, autonomie, creativiteit en zelfverantwoordelijkheid leiden tot vernieuwende producten. Zo dragen onze wendbare organisatie en op vrijheid gebaseerde cultuur bij aan meer betrokken teamleden, innovatie en blijere klanten.

Onze cultuur is Agile DevOps-georiënteerd: we werken met multidisciplinaire squads die veel ruimte krijgen om tot oplossingen en nieuwe ontwikkelingen te komen. In een omgeving met teamleden die elkaar vertrouwen. 

Vrijheid leidt tot innovatie

Wij werken volgens een public cloud-first strategie, vanuit een Agile DevOps-cultuur. DevOps kenmerkt zich door veel vrijheid en autonomie voor engineering squads om met innovatieve oplossingen de toekomst te bepalen. Waar nog geen standaard voor bestaat, creëren wij die zelf.

Bij ons is ‘You Build It, You Run It’ het adagium: squads hebben end-to-end verantwoordelijkheid. En autonomie en organisatiedoelen blijven in evenwicht.

Waar we vandaan komen

Wigo4it is in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de 4 grootste steden. Omdat zij zelf de regie wilden hebben over hun applicaties voor informatievoorziening. En onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. Wigo4it maakt kennisdeling en efficiency mogelijk en voorkomt dat gemeenten zelf het wiel moeten uitvinden.

Wat ons met elkaar verbindt is onze ongeëvenaarde toewijding om het maximale uit onszelf, de organisatie en de code te halen, zodat we ook in de toekomst snel en flexibel waarde leveren aan onze afnemers. En met onze IT het inkomensdomein in Nederland verder verstevigen.

Wat we doen

”Hoe meer we het proces van aanvragen tot uitbetaling kunnen automatiseren, hoe meer tijd de inkomensconsulent overhoudt voor het echte werk: contact met mensen.”

— Monika van Kralingen-Sickova

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag