IT met toekomst

High tech software voor bijstand en inkomensvoorzieningen

Meeting

Tech als core business

Met elke feature die we bouwen, elke lijn code die we schrijven, werken we samen met de gemeenten aan één maatschappelijke missie: mensen met een (bijstands-)uitkering tijdig en correct van een inkomen voorzien, zodat zij kunnen meedraaien in de maatschappij. Een missie waarvoor wij de snel veranderende digitale mogelijkheden en cloud ontwikkelingen naar ons hand zetten.  

Technologie is dan ook onze core business. Wij zien mogelijkheden die anderen nog niet hebben bedacht.  

Wie we zijn 

Socrates ontzorgt

Ruim 7500 professionals in de 4 grootste gemeenten gebruiken onze applicatie voor het aanvragen en verstrekken van bijstand en inkomensvoorzieningen.

Socrates ontzorgt de professional nu en in de toekomst. Zo verwerkten we de energietoeslag, het Oekraïne leefgeld en de coronasteun. Binnen twee maanden na wetgeving. En gaat onze aandacht dagelijks uit naar doorontwikkeling van onze applicatie en nieuwe features.

Meer over Socrates

“De kern van Socrates is zijn krachtige rekenmachine. Aan het profiel van de burger heeft Socrates al genoeg om vast te stellen of een burger recht heeft op een aangevraagde uitkering, hoe hoog die dan is en hoe lang dat recht van toepassing is. Ook adviseert Socrates over rechten op andere gemeentelijke voorzieningen. Al dit werk doet Socrates volledig automatisch, daar hoeft een gemeentelijke professional zich niet om te bekommeren. De betaalmodule zorgt er voor dat de burger altijd op tijd het juiste uitkeringsbedrag krijgt overgemaakt, direct, dagelijks of maandelijks”

— John Dieleman, productmanager Socrates

Decorative

Meer tijd voor echt contact

Decorative

Door complexe wetgevingen en handelingen vergaand te automatiseren, houdt de professional meer tijd over om bijstandsgerechtigen persoonlijk te spreken. De meeste uitkeringen (her)berekenen we tot 5 jaar met terugwerkende kracht volledig automatisch. De impact van Socrates is dus enorm.  

Professionals gebruiken de applicatie online, via de browser met de login van hun eigen organisatie. Socrates is 24x7 beschikbaar.

Kennisexpert voor gemeenten 

Wigo4it is vaste gesprekspartner van gemeenten, overheid en publieke organisaties als VNG, Divosa en het inlichtingenbureau, en vormt daarmee een schakel in een grote keten die een maatschappelijke impact maakt op de burger. 

Binnen het sociaal domein ligt onze focus op de inhoud. Wanneer de Rijksoverheid nadenkt over wet- en regelgeving, adviseren wij over de uitvoerbaarheid. En sturen we wat er aan wetgeving wordt bedacht. 

Naast het geven van advies, kunnen wij onze code delen, waardoor gemeenten makkelijker voldoen aan actuele wet- en regelgeving.

Neem contact op

“Socrates is het enige inkomenssysteem dat wetgeving met terugwerkende kracht kan berekenen. In onze applicatie zijn meer dan 4400 wetsregels verwerkt. Bij onze conculega’s hebben we dat nog niet gezien.”

— Jean-Paul van der Ham, Tech Lead

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag