Disclaimer

Deze site wordt ontwikkeld door Wigo4it.

Organisatie en medewerkers van Wigo4it verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld. Desondanks kan Wigo4it op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

De gebruiker mag:

  • het werk kopiĆ«ren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
  • afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciĆ«le doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag