Over ons

Wigo4it bouwt samen met gemeenten aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening. Wij werken als samenwerkingspartner met gemeenten aan innovaties in het sociaal domein. Vanuit een gedeeld belang: een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger.

Wij zijn Wigo4it

Wigo4it is een coöperatie die in dienst van én samen met de 4 grote gemeenten (de G4) - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - ICT-oplossingen ontwikkelt die maatschappelijke meerwaarde opleveren.

Wat doen wij

Al 12 jaar ontwikkelen wij integrale ICT- oplossingen voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk en het aanvragen en verstrekken van zorg. De werk- en uitvoeringsprocessen van de G4 gemeenten maken wij hiermee een stuk makkelijker en efficiënter.  

Voor wie zijn we er

Onze ICT-applicaties verminderen doorlooptijd, frustratie en kosten. Zo ondersteunen we de burger, de gemeenteprofessional en de samenleving. Wij ontwikkelen continue waardoor meer gemeenten, zowel burgers als gemeenteprofessionals, profiteren van onze kennis, ervaring en producten. Zo creëren we maatschappelijke meerwaarde voor iedereen in Nederland.  

Onze ICT-voorzieningen

We bieden totaaloplossingen voor het aanvragen, verstrekken en beheren van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk en het aanvragen en verstrekken van zorg. Uiteindelijk resulteert dit in verschillende oplossingen die u als gemeente kunt afnemen. Samen werken we aan uw ICT-voorziening waar wij gepassioneerd met onze coöperatie aan werken, steeds verbeteren en waarmee we burgers en gemeenten ondersteunen.  

Algemene voordelen van Wigo4it en Wigo4it producten:

Naar de Wigo4it producten

Oorsprong

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden. Omdat ze zelf de regie wilden hebben over hun applicaties voor informatievoorziening en onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. En omdat de steden tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en harmonisatie voor meer efficiency. Wigo4it was geboren. 

Gemeenten over Wigo4it

Bas Stam, directeur Werk & Inkomen gemeente Utrecht:  

“De praktijk is altijd net anders dan het ontwerp van de tekentafel. Je moet dus samen optrekken. Wigo4it pakt dat goed aan, de gebruikers worden echt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe systemen."

Judith Duveen directeur Werk gemeente Amsterdam:

"Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners."

Hugo Aalders, oud-directeur Inkomen gemeente Amsterdam:

"Het is toch een prachtige coöperatie? Wat mij betreft is het een schoolvoorbeeld van hoe de business en ICT samen werken aan betere dienstverlening. Wigo4it is zijn tijd daarmee ver vooruit."
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: coöperatie,ICT,larissa zegveld
Heldinnen vind je in de ICT!

De ICT wereld is lange tijd gezien als een echte mannenwereld. Bij Wigo4it zien we dat anders. Een gemengde werkvloer, met mannen en vrouwen, zorgt voor productievere teams die meer plezier hebben in hun werk.

lees meer