Over ons

Wigo4it bouwt samen met gemeenten aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening. Wij werken als samenwerkingspartner met gemeenten aan innovaties in het sociaal domein. Vanuit een gedeeld belang: een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger.

Wie is en wat doet Wigo4it

Samenwerken aan slimme oplossingen

Wigo4it is een coöperatie van gemeenten op het gebied van informatievoorziening. We vertalen wet- en regelgeving naar betrouwbare informatievoorziening, die gemeenteambtenaren ondersteunt bij hun werk in het sociaal domein.

Met het sociaal domein worden alle sectoren bedoeld die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid zoals: zorg, welzijn, onderwijs, opvoeding en inburgering. Wigo4it ondersteunt gemeenten met slimme informatievoorziening in de domeinen werk en inkomen en zorg.

Wij werken samen met de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En we zijn, in breder verband samenwerkingspartner voor gemeenten en andere publieke organisaties.

Mensenwerk

Ons werk gaat in essentie om mensen. Om burgers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente. Om ambtenaren die die burgers zo goed mogelijk willen ondersteunen. Om experts die hun kennis inzetten voor het ontwikkelen van slimme oplossingen voor gemeenten. Wij bouwen samen met gemeenten vanuit een gedeeld belang. We go for people.

Expertise

Wij combineren vakinhoudelijke expertise van de domeinen  werk, inkomen en zorg met ICT-kennis. We werken in kleine teams zodat we snel en flexibel ontwikkelen. Deze werkwijze wordt ook wel Scrum of Agile genoemd. Dit stelt ons in staat om met onze klanten te bouwen aan dienstverlening die altijd aansluit op de meest recente wet- en regelgeving. Ongeveer vijfduizend gemeentelijke medewerkers vertrouwen hier elke dag op. 

Naast het ontwikkelen van software, beheren we ook de onderliggende infrastructuur en zorgen we dat die continu beschikbaar is, snel werkt en voldoet aan alle eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

Kortom, we ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden verschillende totaaloplossingen.

Gemeentelijke samenwerking

De afgelopen tien jaar deden wij ruime ervaring op met gemeentelijke samenwerking. We leerden hoe je diverse belangen bundelt en samen tot een helder perspectief en doel komt.

We delen deze ervaring graag met andere gemeenten. Als coöperatie van gemeenten hebben wij immers een gedeeld belang: het werk van onze professionals zo goed mogelijk ondersteunen, voor een optimale dienstverlening aan de burger.

Visie voor de toekomst

Wij geloven dat gemeenten nog meer dan nu kunnen samenwerken om hun dienstverlening te laten aansluiten bij de leefwereld van de burger. En we geloven dat burgers met alle digitale mogelijkheden zelf veel meer de regie kunnen en willen nemen, onder meer in het sociaal domein.

Wij willen meebouwen aan een plein waar burgers alle informatie die zij nodig hebben vinden op één digitaal ontmoetingsplein. Gemeenten en andere instanties stellen daar op een uniforme manier informatie beschikbaar, zodat burgers er zelf mee aan de slag kunnen. Burgers ontmoeten elkaar op dat plein en ondersteunen elkaar, waar nodig. Dit stelt burgers in staat om echt de regie te pakken op hun leven en werk.

Anderen over ons

Vincent Roozen, directeur
Werk & Inkomen gemeente Rotterdam en voorzitter van ons Bestuur:

“Het enige dat uiteindelijk telt is dat we producten maken waar de burger beter en de medewerker vrolijk van wordt”

Bas Stam, directeur Werk & Inkomen gemeente Utrecht:

“De praktijk is altijd net anders dan het ontwerp van de tekentafel. Je moet dus samen optrekken. Wigo4it pakt dat goed aan, de gebruikers worden echt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe systemen."

Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it.

“We delen onze ervaring met gemeentelijke samenwerking. Dat past bij de landelijke beweging die gemeenten maken, onder meer met Samen Organiseren”

Contact

Wij delen graag onze ervaring en kennis. Neem contact op!

Stel een vraag via email aan een van onze experts

Of bel naar 088 94 46 500.