Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: raad van commissarissen,bestuur
Wigo4it verwelkomt raad van commissarissen

Op oudejaarsdag passeerde de notaris de statutenwijziging waarmee de governance van de coöperatie wordt aangepast.

lees meer
2e Demodam Hackaton van start

Tijdens de tweede Demodam Hackaton werken teams afgevaardigd door zowel overheidsorganisaties als bedrijfsleven aan het aanbieden van open source producten en diensten met Common Ground componenten voor gemeenten.

lees meer
Tags: bestuurder,directeur,van der vorm,zegveld
Afscheid Larissa Zegveld

Onze algemeen directeur Larissa Zegveld verlaat na 4 jaar Wigo4it.

lees meer
Tags: CoronaMelder,digitalisering,klem tussen balie en beleid
Niet beter, maar anders

Waarom slaan we geen nieuwe weg in, in plaats van het bestaande wegennet te verbeteren?

lees meer
Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: covid,kabinet,omt,thuiswerken
Gekke Henkie

Wat doen al die auto’s op de weg? We worden toch geacht thuis te werken?

lees meer