Wigo4it verwelkomt raad van commissarissen

Op oudejaarsdag passeerde de notaris de statutenwijziging waarmee de governance van de coöperatie wordt aangepast.

Wigo4it luidt het nieuwe jaar in met het verwelkomen van een raad van commissarissen. Op oudejaarsdag passeerde de notaris de statutenwijziging waarmee de governance van de coöperatie wordt aangepast.

De nieuwe bestuurlijke structuur is een verdere stap in Wigo4it's inspanningen om de samenwerking in de coöperatie te verzakelijken en professionaliseren.

Bestuursvoorzitter Hans Wanders is door de ledenvergadering benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen. Naast hem nemen Mimoent Haddouti en Rikky van Osch zitting in de RvC.

Mimoent is werkzaam als Global Head First Line Risk & Security bij de Rabobank. Rikky is lid van het Adviescollege ICT-toetsing. 

In de nieuwe structuur is de algemeen directeur de bestuurder van de coöperatie. Teun van der Vorm is zodoende benoemd als (interim) directeur/bestuurder.

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag