Wigo4it werd in 2007 opgericht als samenwerkingsverband op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden. Meer over de besturing en overzicht van de directie, het bestuur en de adviesraad lees je hieronder.

Besturing

Wigo4it is in 2007 opgericht als ICT-dienstverlener van en voor het sociale domein van de G4. Als rechtsvorm is gekozen voor een coöperatie. Ook al is dit een private rechtsvorm, Wigo4it is voluit een overheidsorganisatie. Kernwaarden die binnen de overheid gebruikelijk zijn, brengen we ook bij Wigo4it in de praktijk. Denk daarbij aan transparantie, betrouwbaarheid, integriteit en financiële doelmatigheid.

Het hoogste orgaan binnen Wigo4it is de algemene deelnemersvergadering. Deze wordt gevormd door de wethouders sociale zaken/werk en inkomen van de vier gemeenten. De deelnemersvergadering stelt de begroting, het jaarplan en de jaarstukken van Wigo4it vast.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de (strategische) sturing van Wigo4it, en bestaat uit de algemeen directeuren van de vier diensten. De dagelijkse aansturing van Wigo4it ligt bij de directie.

Het bestuur heeft een adviesraad ingesteld, met zwaargewichten uit de overheid en het bedrijfsleven. De adviesraad kan het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd van advies dienen, waarbij de nadruk ligt op ICT-strategie en –organisatie.

Teun van der Vorm
Algemeen Directeur
Pascal Greuter
Adjunct-directeur
Bas Stam
Directeur Werk en Inkomen Utrecht
Renger Visser
Directeur Inkomen Amsterdam
Jon Meijer
Concerndirecteur dienstverlening Rotterdam
Hans Wanders
Voorzitter Bestuur en Bijzonder Adviseur Algemene Bestuursdienst
Fred Dukel
Algemeen Directeur SZW Den Haag
Lineke Sneller
Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit