Onze dienstverlening in de cloud! Waardevol voor burger, professional én planeet

Datacenter

Het is ons gelukt! Na het uitrollen van de webapplicatie, zijn nu ook onze databases volledig werkzaam in de cloud. Nu de migratie een feit is, verschuiven we de focus naar het maximaal benutten van álle cloudmogelijkheden. Zodat professionals hun handen vrij hebben om vaker met burgers in de wijk in gesprek te gaan. Nog een waardevolle bijkomstigheid: de cloudmigratie van ons datacenter zorgt voor een drastische verlaging van onze ecologische voetafdruk. Tribelead Dennis Hermans blikt terug én alvast vooruit.

Technische issues

Begin dit jaar heeft Wigo4it de voorkant van de applicatie Socrates al vanuit de cloud aangeboden. De data achter deze applicatie stond echter nog op locatie in de datacenters. Inmiddels zijn die, in drie weekenden tijd, ook naar de cloud gebracht.

Dennis: “Ruim een jaar geleden waren er nog geen afspraken met Oracle over cloud gebruik bij de overheid. Om die reden weken we uit naar Microsoft. Alleen moesten we de hele infrastructuur onder de databases dan zelf opbouwen en beheren, terwijl Oracle dit standaard aanbiedt. Toen we tegen allerlei technische issues aanliepen, kwam de cloud beweging met Oracle op gang. Zo konden we toch de multicloud strategie volgen die we aanvankelijk voor ogen hadden, met de voordelen die daar bij horen; namelijk het afnemen van een beheerd platform.”

Flexibiliteit als succesfactor

De flexibiliteit van Wigo4it om van aanpak te veranderen, is een belangrijke factor gebleken voor het succes van dit traject. Dennis: “We hebben het initiële plan laten varen toen bleek dat dat niet optimaal was. Dit heeft alles te maken met cultuur en mindset. Bij ons komen er vanaf de werkvloer signalen naar boven, op de plek waar de besluiten genomen worden. De vraag is vervolgens: durf je de besluiten te nemen op basis van die signalen? Het zit in onze cultuur om dat inderdaad te durven.”

“Innoveren en vooroplopen betekent dat je gesprekken met elkaar voert op technologisch gebied. Maar vraagt óók om een management dat snapt welke dilemma’s er boven tafel komen en welke keuzes op basis daarvan gemaakt moeten worden”. Dennis Hermans, tribelead Wigo4it

Cultuur en mindset

Dennis: “Werken in de cloud helpt enorm bij een andere cultuur en mindset, omdat je andere keuzes kúnt maken. In de cloud kun je dingen op preview mode aanzetten en pilots draaien. De kosten die je maakt als blijkt dat iets niet werkt, kun je zien als weggegooid geld. Of als leergeld. Ook dat is een kwestie van mindset. Want door leergeld te betalen weet je welke keuzes je eigenlijk zou moeten maken.”

Tijdens de migratie is het eindpunt waar de voorkant van de applicatie mee communiceert, veranderd naar een ander eindpunt in de cloud. De planning was om dit in drie weekenden voor elkaar te krijgen. En dat is gelukt. Een behoorlijke uitdaging, want zo’n migratie is geen eenheidsworst. Binnen elke gemeente ziet het technologische landschap er anders uit. Dit betekent ook dat Wigo4it transparant is over risico’s en bevindingen na migraties. In ons complex domein is het garanderen van een opleverdatum of een vlekkeloze overgang onmogelijk.

Dennis: “Dit zijn complexe trajecten. Er komen altijd zaken boven water. Dit zijn vaak issues die binnen de technische schuld vallen, die baat hebben bij een alternatieve oplossing. Onze mindset, en inmiddels ook die van de steden, is dat het goed is dat deze zaken naar boven komen. Want daarmee pakken we de technische schuld aan en daarmee ruimen we dus weer wat op. Met deze basishouding blijft de sfeer onder collega’s ook goed. Een van ons heeft zelfs nog een cake gebakken, in het weekend waarin de druk hoog was en onze opdrachtgever meekeek. Dit gebaar werd zo goed ontvangen dat we ‘cake bakken’ nu hebben opgenomen in het draaiboek.”

Wendbaarder en goedkoper

Dennis: “De bijvangst van dit hele traject is het terugdringen van het aantal ‘omgevingen’ dat steden bij ons afnemen. Per stad waren er gemiddeld 12 omgevingen actief. Dat is heel kostbaar. Toch kun je niet zomaar dingen weggooien in de “oude” datacenter wereld. Want heb je een omgeving ooit nodig dan duurt het maanden om die te bouwen. In de cloud kunnen we een omgeving nu binnen een uur uitrollen. Dus gebruik je een omgeving niet, dan kun je die rustig weggooien. Dit scheelt enorm in kosten én daarmee verlagen we ook onze ecologische voetafdruk. Voor de maatschappij betekent dit dat er minder belastinggeld nodig is met veel meer resultaat. Doordat we wendbaarder en goedkoper zijn.”

Voordelen van migratie datacenter naar de cloud:

  • Van 12 niet-productieve omgevingen per gemeente naar slechts 4 (die niet eens altijd meer aan staan) door automatisering
  • Omgevingen in 1 uur inrichten in plaats van in maanden
  • Aanzienlijke kostenbesparingen en een kleinere ecologische voetafdruk
  • Flexibelere, snellere levering van waarde richting gemeentes en uitkeringsgerechtigden

Volgende stappen

De volgende stap is het leeg opleveren van de 2 datacenters. We werken toe naar eind augustus, maar zullen in deze laatste stappen geen risico’s nemen op de continuïteit van onze dienstverlening. Hoe eerder die mijlpaal bereikt is, hoe eerder Wigo4it nog meer waarde kan creëren voor de sociale diensten, waar de burger baat bij heeft. Dennis: “Het is essentieel om alle cloudmogelijkheden te benutten, omdat de vernieuwing die automatisering in de hand werkt veel sneller gaat.”

“Je kunt niet alles uit de technologie halen als je niet de juiste mindset hebt en binnen de organisatie de juiste cultuur hebt. Hiervoor is het noodzakelijk om een doel te hebben. Technologie is op zichzelf niks waard.” Dennis Hermans, tribelead Wigo4it.

Het speerpunt voor Wigo4it is om die zaken te automatiseren, waar de uitkeringsconsulent niet (per se) voor nodig is. Hierdoor krijgt de consultent meer tijd om naar buiten te gaan, de wijk in en in gesprek met de burger. Hiervoor blijft Wigo4it met de steden in gesprek. Een goed voorbeeld van wat daaruit kan ontstaan is IncomeFlow: een nieuw product van Wigo4it dat automatische inkomstenverrekening mogelijk maakt. 

Visie op cloud

Cloud maakt het mogelijk om:

  • Processen te automatiseren die professionals vrijmaken voor waar het echt om gaat; meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden
  • Processen te prioriteren die de meeste impact hebben op de samenleving, op basis van input van professionals binnen gemeenten
  • Snel innovatieve functionaliteiten te testen, leveren en te beheren
  • Werk te maken van duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid is Wigo4it bezig met het ontwikkelen van een Duurzaamheidsradar, om de milieueffecten van technologische keuzes te meten

P.S. Het thema ‘Duurzaamheid’ en wat wij daaraan doen, krijgt een vervolg op Techorama (7-9 oktober 2024). Zien we je daar?

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag