IncomeFlow biedt burgers in de bijstand meer financiële zekerheid

Vrouw lachend achter computer
Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)

In Nederland leven ruim 1 miljoen burgers in armoede. Armoede leidt tot bestaansonzekerheid wat zorgt voor financiële stress. Burgers in de bijstand worden vermalen in overheidssystemen en hebben maandelijkse zorgen over de hoogte van hun uitkering, hun inkomsten en uitgaven.

Wigo4it, productleider in innovatieve IT met sociale impact, zet een grote stap in het proces van inkomstenverrekening in de bijstand en introduceert IncomeFlow: een nieuw product van Wigo4it voor gemeenten, dat automatische inkomstenverrekening mogelijk maakt. Door de ontwikkeling van IncomeFlow voorkomt Wigo4it dat burgers teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen en in de schulden komen, waardoor de financiële stress alleen maar toeneemt.

Product owner Patricia Schmidt van Wigo4it: "In de lancering van de OIB door het inlichtingenbureau, zag Wigo4it een uitgelezen kans. Al langere tijd gaat er bij ons veel energie uit naar het geautomatiseerd verwerken van inkomsten, we hadden alleen nog geen toegang tot gestandaardiseerde loonstroken. Doordat het inlichtingenbureau nu direct informatie haalt uit de UWV-polisadministratie is dit nu wel mogelijk in onze applicatie Socrates en hoeven de G4 het niet langer handmatig te verwerken."

Een gezin in de bijstand

Een buitenwijk in Amsterdam. Winterjassen zijn een luxe die dit gezin zich allang niet meer kan permitteren. Schoolreisjes worden afgeslagen. Aanbiedingen worden nauwlettend gevolgd. Dit maakt boodschappen doen een administratie op zich.

De overheid verwacht van dit gezin dat zij het overzicht bewaren op hun toeslagen, eventuele tijdelijke parttime inkomsten, uitgaven en schulden. Tegelijkertijd is dit gezin afhankelijk van een systeem van verwerken van loonstroken op hun bijstandsuitkering, dat voor een groot deel nog handmatig plaatsvindt.
Wanneer iemand in dit gezin aan het werk gaat of andere inkomsten ontvangt, is er even minder stress. Toch kan de financiële nood door dit extra bedrag juist verergeren.

Want er komt nogal wat administratie bij kijken. Als de uitkeringsgerechtigde zijn loonstrook heeft ontvangen, dan moet hij of zij deze snel bij de gemeente inleveren. Voor deze administratieve handeling staan er bij de gemeentekantoren in Amsterdam grote brievenbussen buiten. Hier worden alle loonstroken in gegooid waarna ze gescand en verwerkt worden.

Is de loonstrook niet op tijd ingeleverd of niet snel genoeg verwerkt voordat de uitkering wordt uitbetaald, dan wordt dit gezin op een later moment alsnog gekort op hun bijstand. Dit leidt tot grote financiële onzekerheid, en vaak schulden.

Vanuit de wet mag een gemeente tot 6 maanden nadat er inkomsten zijn ontvangen, een directe verrekening doen op de bijstandsuitkering. Dus heeft een gezin eenmalig 500 euro extra ontvangen uit inkomsten, dan kan er bijvoorbeeld 5 maanden later in één keer 500 euro ingehouden worden. Dit, op een uitkering van bijvoorbeeld 1.200 euro. Die 500 euro is dan allang opgegaan aan boodschappen, een warme winterjas of een schoolreisje. Als het niet lukt om die inkomsten binnen 6 maanden te verrekenen, dan wordt hiervoor een schuld (een vordering) opgevoerd. Deze moet in termijnen afgelost worden. Afhankelijk van de hoogte van de schuld kan dit maanden tot misschien wel een jaar duren. En al die tijd moet het gezin dan van een lager maandelijks inkomen zien rond te komen.

Dit doet IncomeFlow

Product owner Jeroen Boon van Wigo4it: “Op dit moment verwerkt de gemeente Amsterdam iedere maand handmatig ruim 6.500 loonstroken. Het voordeel van IncomeFlow is dat Wigo4it straks circa 80% hiervan automatisch kan matchen en registreren.

De vervolgstap voor Wigo4it is om de automatische matching naar 95% te brengen en het gros van die gematchte inkomsten dan volledig geautomatiseerd te berekenen en te verrekenen met de bijstand.

Jeroen vervolgt: “IncomeFlow berekent vervolgens het effect van de nieuwe inkomsten op de uitkering. Dit wordt automatisch toegepast: bijvoorbeeld een nabetaling als er recht op meer uitkering is, of een verrekening als er in het verleden te veel uitkering is betaald. Deze automatiseringsslag scheelt de gemeente veel tijd. Want tot voor kort leverde het berekenen van nieuwe inkomsten een enorme papierwinkel op. En was het elke maand weer spannend of alle mutaties op tijd konden worden verwerkt.”

Dit maakt IncomeFlow uniek

Product owner Patricia Schmidt van Wigo4it: ”Door IncomeFlow weten mensen met een uitkering veel eerder waar ze aan toe zijn. De tijd voor het verwerken van wijzigingen wordt steeds korter en accurater. De kans dat mensen door het handmatige proces zullen achterlopen op hun geld, wordt hiermee verkleind. Plus, je hoeft niet meer handmatig je loonstrook in te leveren. Er is dus veel minder nadenkwerk nodig. De uitkeringsgerechtigde ervaart hierdoor veel minder stress.”

>> Dit is het eerste artikel in een serie over IncomeFlow van Wigo4it.

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag