Partners

Als overheidscoöperatie zit samenwerken in ons DNA. Dat doen we niet alleen met onze klanten en eigenaren; de G4, maar ook met een groot aantal andere partijen. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste keten- en samenwerkingspartners.

Keten- en samenwerking partners

BKWI

BKWI bevordert de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zij zorgen ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze overheid gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier. Primair werken ze voor UWV, SVB en gemeenten maar ze helpen ook andere overheidsorganisaties.

Divosa

Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Als het nodig is, stimuleren en ondersteunen Divosa-leden hun burgers. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk en/of inkomen, met schuldhulpverlening en integratie.

Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Hun werk is er voornamelijk op gericht gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand.

VNG Realisatie

Is een partner met kennis, die bijdraagt aan visievorming en gemeenten  helpt om het informatiemanagement op orde te krijgen. VNG Realisatie is onderdeel van VNG.

VNG

De VNG is dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

SUWI Ketenpartners

Deze keten bevat alle gegevens en informatie rond werk en inkomsten. Dit staat in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). Onder andere UWV, SVB en SIOD zijn onderdeel van de keten.

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en is o.a. verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB).