Wigo4it lid Dutch Innovation Community

Wigo4it is onlangs lid geworden van de Dutch Innovation Community, de community van het Dutch Innovation Park. Teun van der Vorm (algemeen directeur) en Sabine van Rooijen (tribelead People & Excellence) vertellen meer over deze IT-organisatie, de grootste uitdagingen en kansen van 2023 en de samenwerking met andere communityleden en studenten.

Wie zijn jullie?

“Ik ben Teun van der Vorm, algemeen directeur bij Wigo4it. Ik heb brede ervaring in de IT bij onder andere KPN, ANWB en DPG Media. In mijn hele carrière was ik verantwoordelijk voor IT-vernieuwing, iets dat mij bij Wigo4it goed van pas komt. We zijn enorme gave stappen aan het zetten die het IT-landschap van gemeenten compleet vernieuwd.

Ik vind samenwerking binnen een community van grote meerwaarde. Samenwerken zit ons als coöperatie in het DNA en we delen graag onze kennis over de cloud, Agile DevOps transformatie en hoe wij het werk van onze IT´ers met een sociaal hart uitdagend en leuk maken.”

Naast Teun van der Vorm vertelt ook Sabine van Rooijen (tribelead People & Excellence) over de organisatie.

“Mijn functietitel is: tribe lead People en Excellence. Een rol die ik sinds één december heb en die op mijn lijf is geschreven. Leuk weetje is dat ik mijn carrière startte als afgestudeerd maatschappelijk werker, maar pas echt in mijn tot werk tot bloei ben gekomen toen ik de IT inrolde. Een te gekke wereld waar ik heb gewerkt als software tester, coördinator en testmanager voor diverse functionele implementaties en technische migraties, maar op den duur miste ik te veel het bezig zijn met de menselijke kant van het werk. Bij Wigo4it heb ik de kans gegrepen om me hier volledig op te richten. De samenwerkingen met onder andere de community is vanuit mijn functie als P&E-tribe één van onze speerpunten voor dit jaar. Het geeft ons onder andere de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen, meer inzicht te krijgen in innovatie en bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige IT-professionals.”

Kun je meer vertellen over Wigo4it?

Teun van der Vorm: “IT-oplossingen daar draait het om bij Wigo4it. Oplossingen die echt impact hebben binnen het sociaal domein, en dan met name op het gebied van inkomen. 15 jaar geleden is Wigo4it ontstaan uit de behoefte van de 4G (de 4 grootste gemeenten van Nederland) om IT in eigen beheer te ontwikkelen. En met succes! Want inmiddels begeleidt Wigo4it met IT-systeem Socrates 1/3 van alle aanvragen en verstrekkingen van (bijstand) uitkeringen van Nederland.

In de G4 hebben meer dan 100.000 mensen recht op een bijstandsuitkering. Dat is noodzakelijk om in hun eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Belangrijk dus dat de betaling hiervan correct, op tijd en aan de juiste mensen plaatsvindt. En dat is precies waar Wigo4it al meer dan 15 jaar voor (be)staat.

Bij Wigo4it draait het om betrouwbaarheid. De zekerheid van informatie, het tijdig en foutloos betalen en heldere rapportages. Dit kan alleen maar gebeuren door de inzet van onze collega’s die geloven in de mogelijkheden die innovatieve IT-oplossingen bieden en trots zijn op de sociale impact die we elke dag maken. Een belangrijk detail hierbij is dat Wigo4it niet winstgedreven is. Bewust omgaan met publieke gelden is het devies.

Peoplemanager Sabine vult aan: “Onze cultuur is open, met korte lijnen. De werkmethodiek DevOps zorgt ervoor dat snel en efficiënt gewerkt kan worden. Fouten maken mag. Dat lossen we wel op. Zolang je er van leert en het gebruikt om verbeteringen door te voeren.”

Wat zijn jullie grootste uitdagingen voor het komende jaar?

Alles naar de cloud

Teun van der Vorm: “Wigo4it heeft als doel om voor 30 juni 2023 volledig over te zijn naar de publieke cloud. Dat betekent dat alles wat nu nog in onze twee datacenters draait, volledig is gemigreerd of uitgezet, zodat we het datacenter vóór eind 2023 kunnen uitzetten en bezemschoon kunnen opleveren. Een stevige uitdaging waar de hele organisatie op is gefocust. Als we dit halen zijn we de eerste overheidsorganisatie (van dit formaat) in Nederland die straks volledig in de publieke cloud draait!”

Organisatorische verandering

“De uitdaging voor het slagen van de cloud is niet enkel technisch, maar ook juist organisatorisch een uitdaging”, benadrukt Sabine van Rooijen. “Wij gaan voor een blameless DevOps cultuur, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Onze filosofie is "You Build It, You Run It", waarbij de squads zelf verantwoordelijk zijn voor het creëren van de code, beschikbaarheid, security, monitoring en compliancy. Deze transformatie vraagt de komende tijd veel op het gebied van doorontwikkeling en mindset om aan het brede spectrum van verantwoordelijkheden binnen ieders functie en squads te voldoen.”

“Voor die doorontwikkeling geven we onze collega’s alle ruimte. Zowel op technische en vakinhoudelijke skills, zoals Microsoft Azure, test automatisering en Blazor. En skills die zij nodig hebben om de beste versie van zichzelf neer te zetten. Denk dan bijvoorbeeld aan trainingen en workshops gericht op inzicht in invloed, liberating structures en Agile Sketchnoting. Essentieel voor ons is dat collega’s het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Wij stellen iedereen in de gelegenheid om een aantal werkuren per maand te reserveren voor zelfstudie. Daarnaast zijn chapters en gildes bij ons belangrijk om met en van elkaar te leren.

Elke medewerker heeft bij ons een peoplemanager. Dit is een collega die zich inzet om medewerkers te laten excelleren in hun werk. Daarbij staat het centraal hoe het met de medewerker is, wat er nodig is om goed werk te kunnen doen en vooral ook hoe verder te ontwikkelen. En niet te vergeten: wat er aan kennisoverdracht gedaan wordt.”

Wat zijn jullie grootste kansen voor het komende jaar?

Better, faster, cheaper

Teun van der Vorm: “Overgaan naar de cloud is niet het doel, maar een middel. De cloud zorgt ervoor dat we kostenefficiënter (en dus zuinig omgaan met gemeenschapsgeld), toekomstbestendiger en wendbaarder zijn. Ook maakt de cloud het mogelijk om onze dienstverlening uit te breiden naar meer dan 200 gemeenten.”

DevOps maakt het werk leuker

“Bij Wigo4it werkten de afdelingen ‘Development’ en ‘Operations’ compleet gescheiden van elkaar. De werkzaamheden en processen waren voor de medewerkers niet gestroomlijnd. Hierdoor werd er vaak vertraging opgelopen en dit leidde tot minder werkplezier. De Dev-Ops-werkwijze bracht voor bovenstaand probleem een oplossing: een squad van DevOps-engineers moet samen een functionaliteit van idee tot ingebruikname ontwikkelen in een sprint van twee weken, daarbij hebben de engineers veel vrijheid om een oplossing te bedenken voor de verschillende vraagstukken van klanten. Onze medewerkers vinden de vrijheid en de verantwoordelijkheid erg leuk. De werkcultuur waarin het veilig is om fouten te maken, biedt de kans om te leren en te innoveren en heeft een positief effect op het teamwerk.”

Nieuwe, goede collega’s verwelkomen

Sabine van Rooijen: “Door de cloudtechnologie en een DevOps-werkwijze zorgen we dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge IT’ers met een sociaal hart. De betrokkenheid van collega’s is groot. Echt samenwerken aan een groter doel. Het maximale uit jezelf en uit de code halen. We hebben nu een platte organisatie waar mensen veel vrijheid krijgen om hun eigen kennis en kunde toe te passen.”

Socrates is uniek

Teun van der Vorm: “Tot slot bieden we een unieke dienstverlening. De kern van onze applicatie Socrates is zijn buitengewoon krachtige rekenmachine. Aan het profiel van de burger heeft Socrates al genoeg om vast te stellen of een burger recht heeft op een aangevraagde uitkering, hoe hoog die dan is en hoe lang dat recht van toepassing is. Ook adviseert Socrates over rechten op andere gemeentelijke voorzieningen. Al dit werk doet Socrates volledig automatisch, daar hoeft een gemeentelijke professional zich niet om te bekommeren. De betaalmodule zorgt er voor dat de burger altijd op tijd het juiste uitkeringsbedrag krijgt overgemaakt, direct, dagelijks of maandelijks.

Wat een enorme kans biedt voor gemeenten is, is het self service portaal. Ze gebruiken dat om serviceverzoeken in te dienen, omgevingen op te spinnen en releases in gebruik te nemen. Daarnaast faciliteert dit portaal een support community waarin gebruikers zelf kunnen zoeken naar oplossingen en handleidingen.”

Waarom is Wigo4it lid geworden van de Dutch Innovation Community?

Sabine van Rooijen: “Inzicht krijgen in de behoefte van de nieuwe generatie IT’ers, wat verwachten die op het gebied van inhoud (techniek) en organisatie (way of working). Zodat wij onszelf als bedrijf aantrekkelijk maken voor de IT’ers van morgen. Samenwerken met andere IT-organisaties, kruisbestuiving en kennisdeling als het gaat om innovatie, trends, etc. en het uitbreiden van ons netwerk.

Wat willen jullie inbrengen in de community en met welk doel?

Teun van der Vorm: “Als overheidsorganisatie kunnen we de community verrijken met kennis en inzichten vanuit het overheidsdomein. Dat wordt gedreven door andere waarden dan een commercieel bedrijf. Wij zijn een overheidsbedrijf voor innovatieve IT met een sociaal hart. Met onze dienstverlening staan we midden in de maatschappij en dragen we bij aan sociale zekerheid. Denk aan de corona uitkeringen, energietoeslag en Oekraïne regelingen. Wij merken dat maatschappelijke thema's steeds meer spelen bij in de samenleving en jongeren specifiek. We geven graag een inkijkje in wat deze verantwoordelijkheid betekent in de praktijk.

Omdat we straks de eerste overheidsorganisatie (van dit formaat) in Nederland zijn die straks volledig in de publieke cloud draait, delen we graag onze kennis en geleerde lessen daarover.”

Hoe kijken jullie aan tegen de samenwerking met de studenten van De Haagse Hogeschool?

Sabine van Rooijen: “Wij staan als bedrijf echt aan het begin van deze samenwerking en zien het als een ontdekkingsreis. We zijn nu gestart met de samenwerking met de ICT0opleiding. Daar dragen we graag bij aan het vergroten van kennis van studenten over het ontwikkelen van applicaties op een cloud platform en het toepassen van automation. Denk bijvoorbeeld aan gastcolleges door een van onze collega’s, het uitvoeren van een stageopdracht bij een van onze DevOps teams of een bedrijfsbezoek voor een deel van de studenten.

Belangrijk voor ons is ook om studenten te laten ervaren hoe het is om bij een IT-club als de onze te werken. Want ook al zijn we een overheidsorganisatie, we zijn ook toch echt een IT leverancier!”

Hoe zien jullie deze samenwerking voor jullie?

Sabine van Rooijen: “Daar hebben we nog geen concreet beeld bij. Wij hopen dat we als bedrijf ook meer zichtbaar worden bij studenten die bijvoorbeeld op het vlak van communicatie en arbeidsmarktcampagnes een stageopdracht zoeken. Of bij studenten die veel affiniteit hebben met beleid en wetgeving en het leuk vinden om daar binnen een IT-organisatie als de onze mee aan de slag te gaan. Denk dan aan opdrachten gekoppeld aan het het vertalen van beleid naar softwarematige oplossingen waarin algoritmes, beslisbomen en rule engines centraal staan. Wij zouden een gat in de lucht springen als we die studenten weten te vinden.”

Hebben jullie interesse om samen te werken met andere communityleden?

Teun van der Vorm: “Zeker! We hopen dat we op weg worden geholpen en mogelijkheden krijgen en kunnen opstarten om kennis te maken en mogelijke samenwerking te onderzoeken.”

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag