Toekomstbestendige uitvoering in de cloud

In het novembernummer van Publiek denken is in een tweeluik te lezen hoe Wigo4it de menselijke maat en innovatie met elkaar verenigt. In deel 2: 'Toekomstbestendige uitvoering in de cloud', het interview met Jean Paul van der Ham (Tech lead) en Dian van Heijningen (PO cloud).

Voor een toekomstbestendige uitvoering van de dienstverlening wil Wigo4it voor eind 2023 volledig in de publieke cloud draaien. Daarmee is het de eerste overheidsinstantie van formaat die geen eigen datacenters meer heeft. Gebruik van cloudtechnologie maakt het werk ook nog eens leuker voor IT’ers, stellen Jean Paul van der Ham (r), Tech lead, en Dian van Heijningen (l), product owner cloud.

Dian van Heijningen: ‘Alles wat nu nog in onze twee eigen datacenters draait, gaat naar de publieke cloud. Als je de cloud goed gebruikt, is dat goedkoper dan eigen datacenters. Daarnaast kunnen we dankzij de cloud veel sneller nieuwe functionaliteiten opleveren. Veel beheertaken die je zelf moet doen als je een datacenter hebt, worden nu namelijk gedaan door een cloudpartij. We kunnen nu dus meer mensen inzetten op waardecreatie en innovatie voor onze klanten.’

Het cloudproject startte in 2020, toen de deelnemende gemeenten een budgetverlaging aankondigden en besparing nodig was. Die focus is ondertussen verbreed met waardecreatie en werkplezier. Het nieuwe cloudplatform staat inmiddels. Op dit moment worden alle onderdelen van ons IKV-Landschap (Inkomens Voorziening) cloud-ready en cloud-native gebouwd in de nieuwe omgeving.

DevOps-cultuur

Voor een snelle oplevering van functionaliteiten is ook een snelle werkwijze nodig. Wigo4it koos voor een transformatie naar een Devops-organisatie. Jean Paul van der Ham: ‘Developers (ontwikkelaars) en mensen die zich bezighouden met Operations (beheer) waren in onze organisatie twee gescheiden werelden met een muur ertussen. De processen van Operations sloten niet aan op de werkwijze van developers, waardoor nieuwe opleveringen vertraagden en het werkplezier verdween. Met de DevOps-werkwijze breken we de muur af: een squad van DevOps-engineers moet samen een functionaliteit van idee tot ingebruikname ontwikkelen in een sprint van twee weken. Daarbij hebben ze veel vrijheid om een eigen oplossing voor het vraagstuk van een klant te bedenken, onder de voorwaarde: You built it, you run it. Dus als de functionaliteit ‘s nachts uitvalt, wordt de betreffende engineer uit z’n bed gebeld. Je merkt dat mensen de vrijheid en de verantwoordelijkheid leuk vinden.’

Selfserviceportalen

Voor meer efficiëntie kijkt Wigo4it ook naar de dienstverlening richting gemeenten. Van Heijningen: ‘In het verleden vonden we het lastig om nee te zeggen als een van de vier gemeenten iets van ons vroeg. Dat resulteerde in veel maatwerk waarmee we ons voordeel als samenwerkingsverband ondermijnden, omdat je er in dat samenwerkingsverband juist naar streeft om zo veel mogelijk kennis en dienstverlening te delen. Maatwerk is nu nog steeds mogelijk, maar wie dat wil mag apart betalen. We zijn ook twee selfserviceportalen aan het ontwikkelen: een voor functioneel beheerders waarmee die uiteindelijk zelf omgevingen kunnen uitrollen en verwijderen. En een als helpdesk voor de inkomensconsulent voor gebruikersvragen.’

Van der Ham: ‘Met cloudtechnologie en een DevOps-werkwijze zorgen we dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge IT’ers met een sociaal hart. Net als veel andere overheidsorganisaties kampen we met het stigma van een saai bedrijf met hiërarchie, procedures en oude meuk. Door de digitale transformatie die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, ligt die tijd ver achter ons.

We hebben een platte organisatie waar mensen veel vrijheid krijgen om hun eigen kennis en kunde toe te passen, we werken met technieken waarmee we ons kunnen meten met de grote commerciële spelers in het veld, en we worden regelmatig benaderd om onze kennis te delen.’ Tot slot bieden we een unieke dienstverlening. Socrates is bijvoorbeeld het enige inkomenssysteem dat de invloed van bepaalde wetgeving met terugwerkende kracht kan berekenen. Om een idee te geven van de complexiteit hiervan, in onze applicatie Socrates zijn meer dan 4400 wetsregels verwerkt. Bij onze conculega’s hebben we dat nog niet gezien. Socrates is daarmee de derde grootste applicatie van Nederland.’

Bij de mededeling dat Wigo4it naar de cloud gaat, krijgen Van der Ham en Van Heijningen vaak de vraag of dat wel veilig is. Van Heijningen: ‘Wij bouwen een volledig BIO-compliant platform waarop onze applicatie Socrates wordt gehost. Wat betekent dat wij aan alle kanten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op gebied van databeheer en AVG. Alle data is zowel in transport als in opslag versleuteld en de sleutels daarvan hebben we in eigen handen (Customer Managed Key). Bij een onverwachte audit, op welk moment dan ook, zijn wij altijd compliant. We weten altijd wat onze compliance/security-score is, wat ons helpt om nog veiliger te worden.’

Toekomstbestendige overheid

Bij de inrichting van de cloud hield Wigo4it alvast rekening met uitbreiding van de dienstverlening. Van der Ham: ‘We kunnen onze dienstverlening in principe opschalen naar 200 gemeenten. Daarom maken we ook gebruik van Common Ground-principes, wat het voor andere gemeenten straks makkelijker maakt om Socrates te gebruiken: Socrates draait voor een groot gedeelte op open source-software en is Haven-compliant.’

‘Maar we focussen ons nu eerst op de overgang naar de cloud en naar de DevOps-werkwijze, vult Van Heijningen aan. Daarna zijn we klaar om onze dienstverlening verder te innoveren en nog meer bij te dragen aan de toekomstbestendige overheid.’ 

Lees ook deel 1: 'Goede uitvoering is goede dienstverlening', het interview met Monika van Kralingen-Sickova (PO).

Bron: Publiek denken, e-zine november 2022. Tekst: Ellen Röling, Beeld: Hilbert Krane.

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag