Focus op de cloud

Transformeren naar cloud computing gaat verder dan het simpelweg overstappen naar andere technologie. Het is een veranderproces dat impact heeft op de hele organisatie en manier van werken. Wigo4it bevindt zich op dit moment midden in deze transformatie. Om sneller stappen te zetten in deze verandering heeft Wigo4it de maand mei uitgeroepen tot ‘Cloud focusmaand’. In die maand focust heel Wigo4it zich op dat ene doel: ons product Socrates naar de cloud brengen. In dit artikel meer over wat dat betekent, waarom wij dit doen en hoe wij dat aanpakken.

De transformatie naar de cloud houdt veel (overheids)organisaties op dit moment bezig. En elke organisatie verandert op z'n eigen manier. Bij Wigo4it merken we dat niet alleen wat we veranderen qua techniek, maar ook hoe we veranderen kritiek zijn voor het succes. Wij proberen vernieuwing te bereiken door te experimenteren met een - voor ons - nieuwe manier van werken doorde inzet van een focusmaand.

Focus in de praktijk

In de praktijk betekent het dat er van 6 mei tot en met 1 juni twee Scrum sprints worden gewijd aan vraagstukken die enkel te maken hebben met onze beweging naar de cloud. Afspraken worden verplaatst en er wordt kritisch gekeken naar alle overleggen. Het credo luidt: zo min mogelijk overleg en zo min mogelijk mails.

Door te focussen voorkomen we ‘context switching’; het continue schakelen tussen verschillende taken, met verschillende doelen. Wetenschappeljk onderzoek heeft geleerd dat dit ten koste gaat van focus, en focus is hard nodig wanneer je zaken voor het eerst doet, zoals in een (cloud)transformatie aan de hand is.

Waarom naar de cloud

De redenen dat we zoveel focus op de cloud leggen is omdat wij onszelf als doel hebben gesteld 'de beste IKV dienstverlender te worden op het gebied van inkomensvoorziening'. Om snelheid, kwaliteit en kostenefficiency te waarborgen kiezen we ervoor om vol in te zetten op de DevOps werkwijze en Cloud techniek. Beiden zijn op lange termijn een voorwaarde voor innoavtie. 

Contiuiteit van dienstverlening

Dat we intern focus houden op de Cloud betekent natuurlijk niet dat we onze dienstverlening aan de gemeenten verminderen. Continuiteit garanaderen blijft ons grootste goed. We blijven onze klanten optimaal ondersteunen en werken aan wettelijke wijzigingen. We kijken kritisch naar alle andere dingen die niets met Cloud te maken hebben. 

Learn fast, fail fast

De inzet van deze focusmaand is een experiment in Agile innovatie. We onderzoeken of deze andere manier van werken een versnelling oplevert. We werken vanuit de gedachte: Fail fast, learn fast, wat inhoudt dat je iets probeert en snel beoordeeld of het kansrijk is of niet en wat je ervan kan leren. Over dat laatste berichten we na afloop van de focusmaand om onze geleerde lessen te delen en wellicht andere organisaties in transformatie te inspireren.

Wil je hierover met ons in gesprek? Vul dan het onderstaande contactformulier in. 

Logo gemeente Amsterdam
Logo gemeente Rotterdam
Logo gemeente Utrecht
Logo gemeente Den Haag