Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. Hier vind je meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. Hier vind je meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten voor het Sociale domein van de G4 (gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiligd

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Wigo4it gebruikt functionele cookies voor de voorleesfunctie (Readspeaker) om instellingen bij te houden voor het voorlezen van teksten op deze website. Ook gebruiken wij technische cookies om de performance van de website te monitoren en te verbeteren.

Ook gebruiken we de cookies van Google Analytics. De gebruikersgegevens worden echter niet verzameld en de vergaarde informatie is anoniem.

Beeldgebruik

Wigo4it maakt in haar externe communicatie gebruik van stockfoto’s en van foto’s van medewerkers. Voor deze laatste categorie is toestemming gevraagd aan de geportretteerde(n).

Veilig Wigo4it

Wigo4it verwerkt persoonsgegevens van burgers van de G4. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij de G4. De G4 beschermt de persoonsgegevens van deelnemers zoals beschreven in de privacyverklaring van de betreffende gemeente. Deze privacy statements kun je bekijken op de websites van de gemeenten.

De G4 hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Wigo4it waarin is vastgelegd welke maatregelen ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens moeten worden uitgevoerd. Deze maatregelen worden ieder jaar getoetst op werking en waar nodig aangescherpt.

Voor de verwerkingsactiviteiten waar Wigo4it zelf de verantwoordelijke is, geldt hetzelfde niveau van beveiliging.

Voor het reageren op vacatures van Wigo4it maken wij gebruik van de diensten van een externe partij met een eigen privacy statement. Ook met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Vragen?

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Wigo4it via privacy@wigo4it.nl