Disclaimer

Disclaimer

Deze site wordt ontwikkeld door Wigo4it.

Organisatie en medewerkers van Wigo4it verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld. Desondanks kan Wigo4it op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

De gebruiker mag:

Onder de volgende voorwaarden: