Flexibele arbeidsvoorwaarden, Individueel Keuzebudget en ruime loopbaanmogelijkheden.

 

Wigo4it als werkgever

Werken bij Wigo4it betekent:

Wigo4it is volop in beweging om onze dienstverlening en processen optimaal af te stemmen op de behoefte van onze klanten. Er bestaat veel ruimte voor initiatief en kansen om het werk zelf vorm en inhoud te geven.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Wigo4it biedt een goed salaris en de mogelijkheden om werk en privé te combineren zijn flexibel. Een deel van het pakket aan arbeidsvoorwaarden kun je zelf samenstellen (Individueel Keuzebudget). Je kunt bijvoorbeeld verlofdagen bijkopen, verkopen of ruilen voor bijvoorbeeld studiefaciliteiten of een fiets.

Wij hanteren een werkweek van 36 uur.

Die kun je op drie manieren inrichten:

De overige secundaire arbeidsvoorwaarden op een rij:

Individueel Keuzebudget

Het Individueel Keuzebudget is een flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Door een deel van de arbeidsvoorwaarden samen te voegen, ontstaat een budget dat naar eigen inzicht besteed kan worden. Hieronder vallen:

Ruime loopbaanmogelijkheden

Bij Wigo4it heb je de mogelijkheid je loopbaan in verschillende richtingen vorm te geven. Binnen je eigen vakgebied doorgroeien is mogelijk want veel functies kennen een junior, medior en senior niveau. Ontwikkeling in de breedte of naar een managementfunctie is ook mogelijk.

Wij zien goede opleidingsfaciliteiten als een belangrijk middel om onze medewerkers te boeien en te binden. Opleidingen kunnen gericht zijn op het vergroten en up-to-date houden van vakinhoudelijke kennis, kunde en vaardigheden. Talentontwikkkeling op de langere termijn vinden wij ook belangrijk. Daarnaast kennen wij ruime mogelijkheden voor studieverlof.