Domein Werk en Inkomen

Rechtmatige en klantvriendelijke dienstverlening op het gebied van werk en inkomen vraagt om een goede informatievoorziening. Wigo4it ontwikkelt deze, samen met gemeenten.

Domein Werk en Inkomen

Rechtmatige en klantvriendelijke dienstverlening op het gebied van werk en inkomen vraagt om een goede informatievoorziening. Wigo4it ontwikkelt deze, samen met gemeenten.  

Rechtmatig en klantvriendelijk

Als je voor je inkomen afhankelijk bent van de overheid, dan is het cruciaal dat je uitkering op tijd is èn dat deze klopt. Daarom is het heel belangrijk dat de dienstverlening in het domein Werk en Inkomen klantvriendelijk en rechtmatig is.

De informatievoorziening die wij samen met gemeenten ontwikkelen en onderhouden, sluit altijd aan bij de meest recente wet- en regelgeving. Dat ervaren de vijfduizend gemeentelijke professionals bij de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag die elke dag met onze informatievoorziening werken. Samen bedienen zij ongeveer 30% van alle Nederlanders die voor hun inkomen of vergoeding afhankelijk zijn van de overheid.

Aansluiten bij de leefwereld

Een vakantie boeken, kleding kopen, je bankzaken doen…. het is normaal geworden om veel zelf online te regelen. Waarom zou dat niet kunnen in het domein van Werk en Inkomen? Self service kan ook in dat domein zelfredzaamheid ondersteunen. Daarom ontwikkelen wij toepassingen die burgers onder meer inzicht geven in hun eigen dossier. Toepassingen die qua taal en vorm aansluiten bij hun leefwereld. Als inwoners zelf bepaalde administratieve handelingen doen, dan krijgen professionals meer tijd voor persoonlijke begeleiding. Want dat blijft hard nodig, ook in het digitale tijdperk. 

Sociaal domein

Het domein Werk en Inkomen is onderdeel van het sociaal domein. Daarmee worden alle sectoren bedoeld die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid zoals: zorg, welzijn, onderwijs, opvoeding en inburgering. Wigo4it ondersteunt gemeenten met slimme informatievoorziening in de domeinen werk en inkomen en zorg. Wij werken samen met de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En we zijn, in breder verband samenwerkingspartner voor gemeenten en andere publieke organisaties.

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: partners, samenwerking, szw,participatie,schuld
De sociale dienst van de toekomst volgens Christien Bronda

Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt niet af. Dat vraagt van Wigo4it en haar samenwerkingspartners om met elkaar na te denken over hoe de sociale dienst van de toekomst eruit ziet. Wat betekent het voor de dienstverlening? En welke andere manieren zijn er om mensen aan werk te helpen? Daarover ging Christien Bronda (SZW) met Wigo4it in gesprek. Ellen Waaijer, productrelatiemanager bij Wigo4it doet verslag.

lees meer