Scrum

Wigo4it ontwikkelt haar software volgens de Scrum en Agile methodiek.

Scrum en Agile in een notendop

Wat is Scrum? Wigo4it werkt er al sinds 2012 mee.

Expert Prowareness omschrijft het als volgt op hun website:

"Scrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is."

Wij leggen het onze klanten en nieuwe medewerkers graag uit aan de hand van dit filmpje.

 

Het Agile Manifesto

 

We volgen de volgende principes: 
Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant
door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.


 Verwelkom veranderende behoeftes,
zelfs laat in het ontwikkelproces.
Agile processen benutten verandering
tot concurrentievoordeel van de klant.


 Lever regelmatig werkende software op.
Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.


 Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken
 gedurende het gehele project.


 Bouw projecten rond gemotiveerde individuen.
Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben
en vertrouw erop dat ze de klus klaren.


 De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen
in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.


 Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.

 Agile processen bevorderen constante ontwikkeling.
De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers
moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.


 Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit
en voor een goed ontwerp versterken agility.


 Eenvoud, de kunst van het maximaliseren
van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.


 De beste architecturen, eisen en ontwerpen
komen voort uit zelfsturende teams.


 Op vaste tijden, onderzoekt het team
hoe het effectiever kan worden
en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

 

Bron: Agile manifest

Visual: Lynne Cazaly 

Over het Manifest

Wikipedia: Het Agile Manifesto (Manifesto for Agile Software Development) werd opgesteld tijdens een informele bijeenkomst van zeventien softwareontwikkelaars. Deze bijeenkomst vond plaats van 11 tot en met 13 februari 2001 in Utah.

Het handvest en de principes vormden een uitwerking van ideeën die halfweg de jaren negentig waren ontstaan, als reactie op methoden die men traditioneel klasseert als waterval-ontwikkelmodellen. Die modellen werden ervaren als bureaucratisch, traag en bekrompen en zouden de creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars belemmeren. De zeventien mensen die het Agile Manifesto samen hebben opgesteld vertegenwoordigden de diverse Agilestromingen. Na de publicatie van het handvest, richtten enkele ondertekenaars de "Agile Alliance" op, om de principes verder om te zetten in methoden waar Scrum een voorbeeld van is.

Sneller testen en meer releases met Scrum

Wigo4it werkt sinds 2013 volgens de Scrummethodiek. Dat is een methode die het mogelijk maakt om nieuwe functionaliteiten sneller te testen en dus eerder op te leveren. De releasekalender is daarmee in 2014 verhoogd: van 5 naar 11 opleveringen per jaar. Teamleider van het acceptatietesteam Menno van Enk vertelt wat dit betekent voor zijn team en de G4.

Nieuwe functionaliteiten toetsen

“Bij het acceptatietestteam onderwerpen we alle functionaliteiten die Wigo4it maakt aan een kritische test”, legt Menno uit. “Kort gezegd bekijken we of ze gemaakt zijn zoals bedoeld. Voldoet de kwaliteit niet in onze ogen? Dan geven we de opdrachtgevers van de G4 een negatief advies over de oplevering daarvan. Soms betekent dit dat deze opnieuw moeten worden ontwikkeld.” Als het acceptatietestteam een functionaliteit afwijst betekent dit ook dat de uitvoerders bij de G4 langer moeten wachten voor ze deze kunnen gebruiken. Menno: “Met scrum kunnen we veel bevindingen in een vroeg stadium tackelen en daarmee voorkomen we grote vertragingen in de oplevering.”

Fouten voorkomen

Volgens Menno biedt Scrum vooral de mogelijkheid om efficiënter en doelgerichter te werken. “Voordat we met Scrum startten, werkten we volgens de watervalmethode. Het acceptatietestteam kwam pas in beeld als Wigo4it nieuwe functionaliteiten bij ons aanleverde. Dan hadden we 8 weken om te testen. De processen waren feitelijk van elkaar gescheiden.” Met Scrum en de nieuwe releasekalender verandert dat helemaal volgens Menno. “We trekken 2 weken uit om samen met de bouwers van Wigo4it voor te bereiden. Die aanloop gebruiken we om zaken af te stemmen, mee te kijken met de bouwers en aanwijzingen te geven over de manier waarop wij de functionaliteit zouden testen. Daarna hebben we een periode van 2 weken om alles te testen en af te ronden.”

Sneller verbeteringen in Socrates

Nu de Scrum-methode en de nieuwe realeasekalender goed werken, kan het acceptatietestteam dus sneller testen. Dit verkleint de kans dat functionaliteiten vlak voor oplevering een rood licht krijgen en kunnen de G4 sneller profiteren van gewenste verbeteringen in Socrates.

Drie resultaten van Scrum

Drie redenen waarom onze klanten enthousiast zijn over Scrum:

1. Meer releases

De scrummethodiek heeft de voorwaarden gecreëerd waarmee Wigo4it vanaf begin van dit jaar (2015) konden gaan werken in een maandelijkse ‘hartslag’ van releases voor Socrates. Voorheen kenden we vijf relatief grote releases van Socrates per jaar, in 2014 werden uiteindelijk 11 releases opgeleverd. Wijzigingen zijn zo veel sneller voor de G4 beschikbaar, waardoor we veel dichter op de klantvraag zitten en het gebruik op de werkvloer. Ook heeft Scrum ervoor gezorgd dat er minder fouten worden gevonden in de software.

2. Kwaliteit van de code is toegenomen

Ook in 2014 werd de kwaliteit van nieuw opgeleverde code door SIG gemonitord. De frequentie waarmee SIG de audit uitvoert en rapporteert loopt voor 2014 gelijk op met de releasekalender, zodat de impact van afgesproken (verbeter)acties met elke release kan worden gemonitord. De kwaliteit van nieuwe code blijft daarbij voor zowel het huidige Socrates landschap als voor het nieuwe services landschap (GALO) op hetzelfde niveau als voorgaande metingen, van respectievelijk 3 en 4 sterren.

3. Geautomatiseerde regressietesten

Met het invoeren van Scrum is het regressietesten geautomatiseerd. Daarmee kunnen deze testen binnen een dag worden uitgevoerd en kan ook snel (na de sprint) worden opgeleverd naar het Acceptatie test team (ATT) van de G4 en uiteindelijk naar productie. De geautomatiseerde testset wordt na elke release bijgewerkt. Zowel binnen Wigo4it als bij de betrokkenen vanuit de G4 is het enthousiasme voor de methodiek groot. De G4-experts zitten veel korter op de bal, waardoor niet alleen sneller wordt gebouwd of bijgestuurd, maar ook wordt gewerkt aan de items die de G4 belangrijk vinden.