Samenwerken is hard werken

Tien jaar gemeentelijke samenwerking in het sociaal domein, dat is best een prestatie. Gemeenten doen dat op basis van gelijkwaardigheid. Maar hoe werkt het dan als niemand de baas is? Hoe lopen die processen, wat werkt goed en waar schuurt het? Wat maakt het verschil in houding en gedrag om in zo’n samenwerking succesvol te zijn?


Glanzen en schuren

Samenwerken gaat over glanzen en schuren. Dat vindt plaats op verschillende onderdelen, omdat er tussen de gemeenten verschillen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, besluitvorming, euro’s, volwassenheid en tempo. Udo Groen (oud-directeur Wigo4it) en Johan Boomgaardt (verbinder G4) over het glazen en schuren in de praktijk.

Wigo4it en de G4 starten samenwerking op elk domein met een duidelijke, gemeenschappelijke visie. Deze wordt ondersteund door een bedrijfsinformatieplan en een duidelijke overlegstructuur. Groen licht toe: "Daarnaast zijn er instrumenten nodig om verschillen te overbruggen. Bijvoorbeeld door met elkaar duidelijk te zijn waar de afwijkingen zitten. Een heel belangrijk onderdeel daarin is effectieve interpersoonlijke samenwerking."

Bij interpersoonlijke communicatie gaat het primair om het creëren van wederzijds begrip. En het kunnen afstemmen van jouw acties in relatie tot de acties van de ander. Dit is een constant proces en oog hebben hiervoor en beheersen hiervan maakt het grote verschil! Tien jaar samenwerking is tien jaar ervaring op dit gebied.

Johan Boomgaardt: "We komen vanuit een samenwerking die heel technisch was ingestoken. We hebben als Wigo4it en G4 een enorme transformatie doorgemaakt." Feitelijk is heel Nederland met die beweging bezig, laten we deze kennis dus met elkaar delen.

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gemeentelijke samenwerking,larissa zegveld,samen organiseren,samenwerking,vng
Schuursponsje

Het is goed dat gemeenten meer willen samenwerken, schrijft Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur. Hoe gaan gemeenten dit in de praktijk aanpakken? 

lees meer
Tags: Bestuur,burger ,mens centraal,ontmoetingsplein,samenwerking
We bouwen voort op 2017

"Het enige wat uiteindelijk telt is dat we producten opleveren waar de burger beter van wordt en waar de medewerker vrolijk van wordt".

lees meer
Tags: samenwerking
Samenwerken bespaart geld: ja / nee

Directeuren samenwerkingsverbanden reageren op conclusie onderzoek COELO

lees meer