De praktijk van gemeentelijke samenwerking

Tien jaar gemeentelijke samenwerking in het sociaal domein, dat is best een prestatie. Gemeenten doen dat op basis van gelijkwaardigheid. Met elkaar hebben we in de praktijk geleerd om intenties tot samenwerking om te zetten in concrete resultaten.

Gemeentelijke samenwerking

Wigo4it heeft tien jaar ervaring met gemeentelijke samenwerking: wij bouwen samen met gemeenten aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening. Als coöperatie van gemeenten hebben in de praktijk geleerd om intenties tot samenwerking om te zetten in concrete resultaten.    

Balans  

In een samenwerking spelen gezamenlijke en afzonderlijke belangen. Zo werkt het nu eenmaal, ook in gemeentelijke samenwerking. We ontwikkelen al tien jaar samen met de sociale diensten van de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dat doen we in een gelijkwaardige samenwerking, waar de inhoud voorop staat. Er is een groot gedeeld belang, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Dat in balans houden is onze uitdaging en onze kracht. 

Ruimte voor maatwerk  

Collectief ontwikkelen wil niet zeggen dat gemeenten allemaal precies hetzelfde gebruiken. Er zijn immers lokale verschillen. In gemeentelijke samenwerking gaat het daarom om het elkaar vinden op de gedeelde belangen, terwijl er ook ruimte blijft voor maatwerk. Dat gaat heel goed samen, is onze ervaring. Wij delen graag met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden hoe we dit doen. Want uiteindelijk hebben we één gezamenlijk doel: een betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan inwoners.  

Glanzen en schuren

Samenwerken gaat over glanzen en schuren. Dat vindt plaats op verschillende onderdelen, omdat er tussen de gemeenten verschillen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, besluitvorming, euro’s, volwassenheid en tempo. Udo Groen (oud-directeur Wigo4it) en Johan Boomgaardt (verbinder G4) over het glazen en schuren in de praktijk.

Wigo4it en de G4 starten samenwerking op elk domein met een duidelijke, gemeenschappelijke visie. Deze wordt ondersteund door een bedrijfsinformatieplan en een duidelijke overlegstructuur. Groen licht toe: "Daarnaast zijn er instrumenten nodig om verschillen te overbruggen. Bijvoorbeeld door met elkaar duidelijk te zijn waar de afwijkingen zitten. Een heel belangrijk onderdeel daarin is effectieve interpersoonlijke samenwerking."

Bij interpersoonlijke communicatie gaat het primair om het creëren van wederzijds begrip. En het kunnen afstemmen van jouw acties in relatie tot de acties van de ander. Dit is een constant proces en oog hebben hiervoor en beheersen hiervan maakt het grote verschil! Tien jaar samenwerking is tien jaar ervaring op dit gebied.

Johan Boomgaardt: "We komen vanuit een samenwerking die heel technisch was ingestoken. We hebben als Wigo4it en G4 een enorme transformatie doorgemaakt." Feitelijk is heel Nederland met die beweging bezig, laten we deze kennis dus met elkaar delen.

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,ibestuur,samenwerking
Blog: een handige feedback button

Directeur Larissa Zegveld blogt op de site van iBestuur over de waarde van een feedback button op elke website van de overheid. Ze nam het idee over van columnist Jasper van Kuijk. Tijdens haar stage bij de Rotterdamse Servicedienst Werk & Inkomen had ze van nabij gezien hoe burgers soms worstelen met de digitale dienstverlening.

lees meer
Tags: samen organiseren,samenwerking
Open brief over Wet Markt en Overheid en open source

Larissa Zegveld, directeur Wigo4it, heeft de open brief ondertekend van de Stichting Code for NL gericht aan het kabinet. De stichting en een grote groep ondertekenaars maken zich zorgen over de onbedoelde neven-effecten van de aanscherping van de Wet Overheid en Markt.

lees meer
Tags: Aanbesteding,adviesdiensten,doelmatigheid,rechtmatigheid,samenwerking
Gerenommeerde partijen gecontracteerd voor adviesdiensten

Voor adviesdiensten heeft Wigo4it raamovereenkomsten gesloten met Berenschot, Gartner, KPMG, M&I Partners en Wielinq.

lees meer