Custom en standaardoplossingen

Custom en standaardoplossingen per gemeente

De essentie van de decentralisatie van de zorg is dat iedere gemeente eigen beleidsvrijheid heeft om lokaal maatwerk voor haar burgers mogelijk te maken. Onze oplossing ondersteunt een grote diversiteit aan zorgcontracten per gemeente.   

Daarom ontwikkelen we op basis van onze kennis van de betaling van de verschillende zorgconcepten een aparte component, waarmee iedere gemeente haar eigen productcatalogus kan beheren en de afhandeling van producten zelf kan inregelen.   

Daarmee is de oplossing zodanig configureerbaar dat nieuwe zorgconcepten conform de wens van de deelnemende gemeenten worden ingeregeld en direct in gebruik genomen. Dit is van belang voor de gemeenten op momenten dat er nieuw beleid wordt geformuleerd of opnieuw wordt ingekocht. Op deze manier kunnen gemeenten bijvoorbeeld met die component zélf regelen of voor een bepaalde voorziening een eigen bijdrage is verschuldigd, zo ja hoeveel en of er een maximum aan het totaal van verschuldigde eigen bijdragen gesteld wordt.