Naadloze koppeling met de frontoffice

ICT-voorziening van A-Z

Front- en backoffice processen sluiten naadloos op elkaar aan door gegevensuitwisseling via standaardprotocollen, gebaseerd op webservices. Deze koppeling kan in één keer de gegevens van een nieuwe voorziening controleren en registreren en het daaropvolgende proces in werking zetten. Validaties en verwerking zijn fijnmazig ontwikkeld, zodat de verschillende stappen separaat, in elke volgorde of handmatig via schermen kunnen worden uitgevoerd. Dit maximaliseert de configuratiemogelijkheden per gemeente en de keuze of het proces geheel geautomatiseerd of gedeeltelijk handmatig moet worden uitgevoerd. Voor Rotterdam hebben we bijvoorbeeld een koppeling met Gidso (Topocus).  

ICT-voorziening van A-Z 
In een landelijk overleg van KING is gebleken dat onze service landelijk de enige werkende front-backoffice-koppeling is, die het gehele proces tot en met het genereren van de beschikking afhandelt. De specificaties van de koppeling zijn enthousiast ontvangen en genomineerd tot landelijke standaard 

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: jeugdzorg,domein zorg,standaardisering,wmo
Wigo4it neemt Groene Vink in ontvangst

Wigo4it nam voor de derde keer op rij de Groene Vink voor iStandaarden in ontvangst.

lees meer
Tags: domein zorg,standaardisering
Wigo4it neemt Groene Vink in ontvangst

Wigo4it ontvangt deze erkenning omdat de software die is opgeleverd voor het project Zorg voldoet aan de nieuwste standaard van informatie-uitwisseling.

lees meer