Naadloze koppeling met de frontoffice

ICT-voorziening van A-Z

Front- en backoffice processen sluiten naadloos op elkaar aan door gegevensuitwisseling via standaardprotocollen, gebaseerd op webservices. Deze koppeling kan in één keer de gegevens van een nieuwe voorziening controleren en registreren en het daaropvolgende proces in werking zetten. Validaties en verwerking zijn fijnmazig ontwikkeld, zodat de verschillende stappen separaat, in elke volgorde of handmatig via schermen kunnen worden uitgevoerd. Dit maximaliseert de configuratiemogelijkheden per gemeente en de keuze of het proces geheel geautomatiseerd of gedeeltelijk handmatig moet worden uitgevoerd. Voor Rotterdam hebben we bijvoorbeeld een koppeling met Gidso (Topocus).  

ICT-voorziening van A-Z 
In een landelijk overleg van KING is gebleken dat onze service landelijk de enige werkende front-backoffice-koppeling is, die het gehele proces tot en met het genereren van de beschikking afhandelt. De specificaties van de koppeling zijn enthousiast ontvangen en genomineerd tot landelijke standaard 

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: drempelvrij,geldmaat,standaardisatie,standaardisering,toegankelijkheid
Een terug- en vooruitblik op toegankelijkheid

Als het gaat om (digitale) toegankelijkheid is een van de lastige punten dat medewerkers van organisaties en bedrijven vaak niet weten hoe zij in hun rol kunnen bijdragen. Volgens Larissa Zegveld moeten medewerkers standaard aan toegankelijkheid denken en zo ook werken. Daarbij kan het helpen om een kijkje ‘in de keuken’ van andere organisaties te nemen.

lees meer
Tags: leesvaardigheid,standaardisering,toegankelijkheid,ux
Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke overheid

Dat de ‘Week van de Toegankelijkheid’ geen overbodig luxe is, blijkt uit de cijfers. In Nederland zijn er circa vier (!) miljoen mensen onvoldoende digitaal vaardig. Tijd voor actie, vindt Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie. en algemeen directeur bij Wigo4it.

lees meer
Tags: burger centraal,larissa zegveld,standaardisering
Blog: @overheid.nl

Directeur Larissa Zegveld blogt dit keer in iBestuur over herkenbare overheids-urls. Burgers zouden daarmee erg geholpen zijn.

lees meer