Wat moeten gemeenten nú doen om voorbereid te zijn op straks? De directies Werk & Inkomen van de G4 beantwoorden deze vraag in hun visie op de sociale dienst in 2025.

2025: van Wigo4it naar Wegoforpeople

Ook in 2025 hebben mensen hulp nodig van de gemeenten. Voor werk, bij opvoedingsproblemen, voor zorg of voor hun inkomen. Voor korte of lange tijd en voor één of meer problemen. Welke hulp krijgen deze mensen van de gemeente? En welke hulp bieden andere mensen of private instellingen? Wat kunnen mensen zelf online regelen en wanneer is menselijk contact nodig?

Kwetsbare doelgroep

De doelgroep van de bijstand, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening wordt gevarieerder. En de complexiteit van de problematiek neemt toe. Daarnaast vraagt de overheid dingen van mensen die zij soms gewoon niet kunnen. Om deze kwetsbare mensen passende oplossingen te bieden is het noodzakelijk nu al na te denken over inzet van personeel en techniek.

In gesprek met de overheid

Voor alle inwoners moet digitaal contact met de overheid voelen alsof ze in gesprek zijn. De zelfredzame, digitaal vaardige mens vindt zijn weg, online, zelf wel en maakt gebruik van de digitale mogelijkheden. De meer afhankelijke mens heeft intensieve hulp nodig. Beiden willen een passende online dienstverlening, toegespitst op wat ze willen en kunnen.

Meer en minder digitaalvaardig

De digitale dienstverlening ontwikkelt zich de komende jaren tot een breed én toegankelijk palet aan diensten. Dat kan gaan om een vergunning aanvragen, ondersteuning krijgen bij verlies van inkomen of werken aan zelfredzaamheid. Digitale diensten voor de meer en minder digitaalvaardige burger.

Digitaal ontmoetingsplein

In samenwerking met andere partijen introduceert en bouwt Wigo4it het digitaal ontmoetingsplein. Waar inwoners een vergunning of uitkering aanvragen en op zoek gaan naar werk. Dit is ook de plek waar ze vragen stellen aan elkaar, aan de overheid en aan private partijen.


Naar de Praatplaat Digitaal Ontmoetingsplein

Regie informatievoorziening

De regie op deze informatievoorziening ligt bij de gemeente. Zij maakt van het digitaal ontmoetingsplein een echt sociaal netwerk. Gebruiksvriendelijk, laagdrempelig en betrouwbaar. Een plek waar de lokale overheid, inwoners en het maatschappelijk veld elkaar ontmoeten.

Directeur Inkomen: "Laat het Ontmoetingsplein langzaam groeien, waarin we telkens met kleine stapjes laten zien wat de bedoeling is."

Dubbele uitdaging voor Wigo4it

Wigo4it ziet deze ontwikkeling en formuleert een dubbele uitdaging voor 2025: mensen laten deelnemen aan de participatiemaatschappij én aan de informatiesamenleving. Waarbij wij inwoners en medewerkers van de gemeenten optimaal ondersteunen. Dit doen wij met een brede blik op en diepgaande kennis van gemeenten, van technologie en van mensen.

Wigo4it ontwikkelt zich hierdoor ook als organisatie: van een afdeling IT van de G4 naar ontwikkelaar van moderne dienstverlening. Wij zijn flexibel in een steeds veranderende wereld.