Wigo4it heeft twee kerntaken: we leveren applicaties (supply) en we voeren de regie.

Supply ontwikkelt, bouwt en implementeert nieuwe applicaties voor de uitvoeringsprocessen binnen het sociale domein. Ook zorgt Supply voor het technisch beheer en dagelijks onderhoud van deze applicaties. Onze belangrijkste producten zijn: Socrates (voor inkomen en zorg), RMW (voor werk en participatie), Allegro (voor schuldhulpverlening) en GALO (voor geautomatiseerde aanvraag bijstand). Meer over onze producten.

Ontwikkeling

De medewerkers van de afdeling Ontwikkeling zetten bestaande systemen en producten om in vernieuwde en aangepaste applicaties. Samen met de G4 analyseren ze de wetgeving, regelgeving en gemeentelijk beleid en kijken ze wat de behoefte is aan informatievoorziening en automatisering. De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwerp,de realisatie en het testen van deze veranderingen. Naast wet- en informatie-analisten, bouwers, testers en applicatiebeheerders, werken binnen de afdeling ook experts op het gebied van ITP (Intelligent Text Processing) waarin tekstproducten (zoals brieven) gebouwd en beheerd.

De afdeling werkt in Dev-Aps teams volgens de Scrum methodiek en is op meerdere fronten bezig met vernieuwing. Dit gebeurt zowel op het vlak van werkwijze (Dev-Aps, een voorloper van Dev-Ops), tooling/technieken (UML/automatisch testen/test gedreven ontwikkelen) als op het landschap (ESB/Workflow/services).

Operations

Deze afdeling zorgt ervoor dat applicaties ongestoord blijven functioneren. De medewerkers van de teams Technisch Beheer, Procesmanagement en Service & Support zijn gericht op het borgen van continuïteit en het zo veel mogelijk reduceren van de operationale kosten.

Het team Technisch Beheer zorgt voor het up en running houden van alle systemen in beheer van Wigo4it. Het team beheert in de datacentra zowel de hardware als de infrastructuur. De medewerkers voeren alle activiteiten uit die hiervoor nodig zijn zoals het: realiseren van back-ups, uitvoeren van reguliere tests, inplannen en uitvoeren onderhoud, uitvoeren van updates en upgrades, implementatie van nieuwe hard- en software en dergelijke.

Het team Procesmanagement heeft als doel om het aantal verstoringen te verminderen en de kwaliteit van het beheer te vergroten. De procesmanagers werken volgens de ITIL processen. Bijvoorbeeld bij storingen,incidenten of de uitrol van een nieuwe software versie. Zij bewaken dat de jusite lijnen worden gevolgd en de afspraken worden nagekomen.

De Service & support medewerkers verzorgen de 1e lijns gebruikersondersteuning van de applicaties die Wigo4it levert aan onze klanten. Daarnaast verzorgt zij het werkplekbeheer en de gebruikersondersteuning voor de interne Wigo4it-organisatie.

De G4 zien de effecten hiervan terug in lagere kosten en een verbeterd rendement van de uitvoering met behulp van IT-producten. Dit is mogelijk door snellere levering en verbeterde leercurves door kennisdeling. Deze unieke samenwerking vergoot daarnaast de invloed van de G4 in de relevante overheidsketens.
 
De afdeling Regie is in dit samenwerkingsverband de strategische business partner. De professionals die er werken weten wat er speelt binnen de gemeenten en hebben daar een breed netwerk. Zij herkennen en combineren complexe beleids- en organisatiethema’s binnen de gemeenten en de ketens. Zij adviseren over de inrichting van de huidige en toekomstige informatievoorziening voor de domeinen werk, inkomen en zorg. 
 
Vanuit deze positie faciliteert Regie het bundelen en tot stand komen van de gezamenlijke vraag naar informatievoorzieningsproducten binnen de G4. Regie zet deze vraag uit bij verschillende leveranciers (in de markt) en stuurt op de realisatie van hoogwaardige ICT-ondersteuning. 
 
De afdeling Regie versterkt zo de synergie tussen de G4 op het gebied van de informatievoorziening. Dit leidt tot de inzet van hoogwaardige informatievoorzieningsproducten die in alle gemeenten gebruikt kunnen worden en die de G4 ondersteunen bij het realiseren van hun business doelstellingen. Regie is de schakel tussen de business en ICT en zorgt voor de vraagbundeling en het sturen op aanbod. Zij doet dat onder andere door het nemen van de lead in project- en programmamanagement bij het uitvoeren van gezamenlijke strategische projecten.

De stafcollega’s van Wigo4it zijn helpers en raadgevers over uiteenlopende onderwerpen. Binnen de stafafdeling vallen verschillende functies en teams zoals: HR, Processen en kwaliteit, Communicatie, Management ondersteuning, Financiën & Control en Officemanagement. Met elkaar ondersteunen en adviseren zij de directie en de hele organisatie. 

De Stafafdeling ondersteunt het primaire proces en kent de organisatie goed. Ze weten wat er speelt bij medewerkers en waar die zich dagelijks mee bezig houden. Ze houden ook nauw contact met managers, specialisten en een vinger aan de pols bij verschillende projecten.

Ieder Stafteam, vanuit z'n eigen vakgebied levert gevraagd en ongevraagd advies en draagt bij aan het zetten van stappen richting de strategische doelen.