Wigo4it heeft twee kerntaken: we leveren applicaties (supply) en we voeren de regie.

De afdeling Regie is de strategische businesspartner in het samenwerkingsverband met de G4. Zij vertaalt de wensen voor de informatievoorziening en de behoeften vanuit gemeentelijk beleid naar IT-oplossingen. 

De medewerkers van Regie hebben een breed netwerk binnen de gemeenten en weten wat er speelt. Zij zijn de schakel tussen business en ICT en nemen de lead in project- en programmamanagement:

 • Regie herkent en combineert beleids- en organisatiethema’s binnen de gemeenten en de ketens.
 • Adviseert over de inrichting van de huidige en toekomstige informatievoorziening voor de domeinen Werk, Inkomen en Zorg.
 • Faciliteert het bundelen en tot stand komen van de gezamenlijk vraag naar informatievoorzieningsproducten binnen de G4.
 • Zet de vraag uit van deze producten bij de verschillende leveranciers (in de markt).
 • Stuurt op de realisatie van hoogwaardige ICT-ondersteuning.


De meerwaarde van de samenwerking met Regie voor de G4 bestaat uit:

 • Snellere levering en verbeterde leercurves door kennisdeling.
 • Een sterke synergie tussen de G4 op het gebied van de informatievoorziening. 
 • Inzet van hoogwaardige producten binnen alle gemeenten.
 • Lagere kosten en een verbeterd rendement van de uitvoering.

De afdeling Ontwikkeling bouwt en verbetert applicaties voor de uitvoeringsprocessen binnen het sociaal domein. 

Samen met de G4 analyseren wij de wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid. We brengen in kaart wat de gemeenten nodig hebben aan informatievoorziening en automatisering. Vervolgens zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het testen van deze veranderingen. De multidisciplinaire teams werken aan de software op een Scrum en Agile manier. Zo kunnen we dertien keer per jaar nieuwe functionaliteiten opleveren en snel inspelen op wat gemeenten nodig hebben.

De medewerkers op deze afdeling zijn ICT-engineers in de rol van:

 • Wets- en informatie-analisten
 • Ontwikkelaars
 • Testers
 • Applicatiebeheerders
 • Experts ITP (Intelligent Text Processing)

De afdeling Operations zorgt ervoor dat onze applicaties ongestoord functioneren door het technisch beheer en dagelijks onderhoud van onze hardware en infrastructuur. 

Technisch beheer

De medewerkers van Technisch beheer zorgen dat alle systemen in beheer van Wigo4it operationeel zijn. In de twee datacentra beheert dit team zowel de hardware als de infrastructuur. 

De werkzaamheden van dit team zijn o.a.:

 • Realiseren van back-ups
 • Inplannen en uitvoeren van reguliere tests, onderhoud, updates en upgrades
 • Implementatie van nieuwe hard- en software 

Lees meer over de innovaties van datacenterbeheer en werkzaamheden binnen Technisch Beheer


Procesmanagement 

Team Procesmanagement werkt volgens de ITIL processen bij o.a. storingen, incidenten of de uitrol van een nieuwe software versie.

Dit team werkt aan:

 • Verminderen van het aantal verstoringen
 • Vergroten kwaliteit van het beheer
 • Bewaken dat de juiste lijnen worden gevolgd 
 • Nakomen van de afspraken


Service & support

De Service & support medewerkers verzorgen de 1e-lijns gebruikersondersteuning van de applicaties die Wigo4it levert. Daarnaast regelt dit team het werkplekbeheer en de gebruikersondersteuning voor de interne Wigo4it-organisatie.

De stafcollega’s van Wigo4it ondersteunen en geven raad waar nodig, ieder vanuit z’n eigen vakgebied. 

Zij ondersteunen en adviseren (gevraagd en ongevraagd) de directie en de organisatie en weten wat er speelt bij de medewerkers.

De afdeling kent de volgende functies en teams:

 • Personeel en organisatie (HR)
 • Processen en kwaliteit 
 • Communicatie 
 • Management ondersteuning
 • Financiën & Control