Ontstaan in 2007

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden.

Oorsprong

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden.Omdat ze zelf de regie wilden hebben over hun applicaties voor informatievoorziening en onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. En omdat de steden tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en harmonisatie voor meer efficiency. Wigo4it was geboren.

10 jaar Wigo4it

Op 7 september 2017 was het precies tien jaar geleden dat Wigo4it – tijdens een feestelijke aftrap in Rotterdam – officieel werd opgericht. Twee van de betrokkenen van het eerste uur, toenmalig directeur SZW Rotterdam Mart Toet en Frank Dorsman, in die tijd adviseur in Den Haag, kijken terug op een mooie, maar spannende tijd.

In een klein, Haags restaurant legden de vier directeuren van de sociale diensten van de G4 de basis voor Wigo4it. "De vier sociale diensten kregen ongeveer tegelijkertijd een nieuwe directeur", vertelt Toet. "Het bleek bij de kennismaking direct te klikken. Toen we tijdens een etentje doorpraten over de dilemma’s waar we tegenaan liepen, bleek dat we ondanks de verschillen tussen steden zochten naar dezelfde oplossingen. De verschillen werden altijd uitvergroot, maar het primaire proces was voor iedereen hetzelfde."

Mart Toet tijdens oprichtingsbijeenkomst, 7 september 2007
Mart Toet tijdens oprichtingsbijeenkomst, 7 september 2007

Samen in ICT

Met name automatisering bleek voor de vier steden een ‘hot item’. Den Haag had een eigen systeem ontwikkeld, de andere steden baalden van hun afhankelijkheid van marktpartijen. "Na een lange zoektocht en veel overleg binnen de steden en met ketenpartijen, kozen we voor een coöperatieve vereniging met de vier directeuren als bestuurders. Met elkaar besloten we het Haagse systeem te omarmen", aldus Toet. "Dat betekende niet alleen dat we op automatiseringsgebied gingen samenwerken, maar we moesten ook het beleid harmoniseren. De ICT’ers werkten gelijk goed samen, maar je vraagt wel wat van de wereld eromheen." Het aanvragen van vakantie in de bijstand was de ‘testcase’. "Die procedure wilden we gelijktrekken in de vier steden. Daar hebben we zo lang over gedaan! Iedereen vond zijn eigen proces prima. Maar uiteindelijk is het wel gelukt."

Even wennen

Frank Dorsman is een van de medewerkers die werd geconfronteerd met deze ontwikkeling. Hij was in 2007 medewerker organisatie en kwaliteitsbeheersing bij de gemeente Den Haag en is meegegaan naar Wigo4it, waar hij medewerker organisatie en processen werd. "Het was uniek, zo’n samenwerking had nog nooit plaatsgevonden. Wij waren in Den Haag best trots dat de gehele G4 met Socrates zou gaan werken, dat was tenslotte bij ons ontwikkeld. Ik was enthousiast over het idee en zag de voordelen, maar je raakt wel je vertrouwde werkomgeving kwijt. Dat was even wennen." Daarnaast moesten de andere gemeenten het Haagse systeem één op één overnemen. "Dat was voor hen even slikken, de verhoudingen waren toen niet altijd optimaal. Maar als de directeuren toen iedereen tevreden hadden willen stellen, was het resultaat na twee jaar nooit zo goed geweest."

Vallen en opstaan

Toet beaamt dat de groei van Wigo4it een proces was van ‘vallen en opstaan’. "We geloofden er zelf heel sterk in, maar we moesten veel uitleggen waarom. We streefden naar een attitude van werken, denken en doen als één organisatie in vier steden. Wat goed is voor de een, is goed voor allemaal. En we hoefden niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, maar konden dat samen doen. Het kostte wel veel tijd om iedereen zover te krijgen."

Trots

Na tien jaar is Dorsman nog steeds verbonden met Wigo4it, tegenwoordig als adviseur processen en kwaliteit. "Ik vind het nog steeds bijzonder wat we doen. Bij ons werken veel mensen met ervaring in en kennis over het sociale domein. We weten heel goed wat nodig is. Dat onderscheidt ons echt van marktpartijen. Daarnaast verkopen we geen uren. Alles wat we doen, moet waarde hebben." Volgens Dorsman groeit Wigo4it na tien jaar nog steeds. "We groeien in formatie, in het werk dat we doen en in ambitie. De relatie tussen de G4 is gelukkig veel beter dan tien jaar geleden en we hebben een flinke professionaliseringsslag doorgemaakt."

Frank Dorsman

Frank Dorsman, adviseur Processen en Kwaliteit in 2014

Goede sfeer

Volgens Toet, die al jaren niet meer in het sociaal domein werkzaam is, veranderde Wigo4it de sfeer tussen de steden. "De verbondenheid groeide. Was er voorheen nog leedvermaak als er iets fout ging bij een van de andere steden, nu probeerden we elkaar direct te helpen. We liepen tenslotte tegen dezelfde problemen aan." Toet denkt dat de inzet van de mensen van het eerste uur Wigo4it door de eerste moeilijke fase heeft geloodst. "We waren heel open naar elkaar toe, deelden onze zorgen en durfden om hulp te vragen. Als die mentaliteit de overhand heeft, kun je veel opbouwen en barrières slechten."