Ontstaan in 2007

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden.

Oorsprong

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden.Omdat ze zelf de regie wilden hebben over hun applicaties voor informatievoorziening en onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. En omdat de steden tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en harmonisatie voor meer efficiency. Wigo4it was geboren.

10 jaar Wigo4it

Op 7 september 2017