Organisatie

Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. We brengen vraag en aanbod samen en we ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden ICT-applicaties.

Organisatie

Een op de drie bijstandsgerechtigden in Nederland woont in een van de vier grote steden. Voor hén zet Wigo4it zich in. Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. We brengen vraag en aanbod samen en we ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden ICT-applicaties. De sociale diensten van de vier grote steden gebruiken deze applicaties voor het verstrekken van uitkeringen, voor re-integratie, bij de ondersteuning van jeugdzorg en voor schuldhulpverlening. Zo kunnen de professionals van de vier gemeenten binnen het sociaal domein beter werk leveren en worden hun cliënten sneller geholpen.

De taken van Wigo4it
Wigo4it heeft twee kerntaken: we leveren applicaties (supply) en we voeren de regie.

  • Supply ontwikkelt, bouwt en implementeert nieuwe applicaties voor de uitvoeringsprocessen binnen het sociale domein. Ook zorgt Supply voor het technisch beheer en dagelijks onderhoud van deze applicaties. Onze belangrijkste producten zijn: Socrates (voor inkomen en zorg), RMW (voor werk en participatie), Allegro (voor schuldhulpverlening) en GALO (voor geautomatiseerde aanvraag bijstand). Meer over onze producten
  • Regie brengt bij de sociale diensten van de vier gemeenten de wensen en behoeften op het gebied van informatievoorziening in kaart. Zij bundelt de vragen en vertaalt die naar de specificaties waarmee Supply of andere leveranciers aan de slag gaan. De professionals van Regie werken nauw samen met hun gemeentelijke collega’s, zijn goed op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeenten en hebben daar een breed netwerk. Namens de vier grote steden overleggen ze met ketenpartners als UWV, VNG en KING. Ook stimuleert Regie de samenwerking tussen de vier gemeenten.

Onze professionals
Binnen Wigo4it werken veel verschillende professionals. We hebben bijvoorbeeld wetsanalisten in dienst die de consequenties van wetswijzigingen voor onze applicaties onderzoeken. Uiteraard werken er bij Wigo4it top-ICT’ers die alle eisen en wensen omzetten naar ICT-oplossingen. Sommige medewerkers zijn voormalig (beleids)ambtenaren die de politieke en bestuurlijke mores kennen. Dat betekent dat Wigo4it de doorvertaling kan maken van wet en beleid en uitvoering naar informatievoorziening. Alles onder één dak en binnen één organisatie. Dat zorgt voor een grote slagkracht. Mede daardoor waren de vier grote steden begin 2015 als eerste klaar met het aanpassen van hun applicaties na de decentralisaties.
Lees hier wat Wigo4it als werkgever te bieden heeft en bekijk de actuele vacatures.

Meer innovatiekracht
De vier grote steden zetten met het programma Innovatie extra geld en middelen in voor innovaties. Binnen dit programma werken de G4 en Wigo4it aan vernieuwing van de informatievoorziening. Daarnaast kijken we voortdurend hoe we applicaties nog sneller, beter en gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Continu verbeteren
De innovatiekracht van Wigo4it komt ook tot uiting in onze werkprocessen. Zo werken we volgens het principe van continu verbeteren, ondersteund door ‘Scrum’ en ‘Lean’. Scrum is een flexibele methode, waarbij we in multidisciplinaire teams via korte sprints producten ontwikkelen. Lean richt zich op maximale waardecreatie voor de klant, waarbij je stap voor stap en continu verbeteringen doorvoert, met respect voor ieders vakmanschap en tijd.

Vier belangen, één doel
Vier steden, vier stemmen. En dus doen we gezamenlijk wat kan en leveren we maatwerk als dat nodig is. Elke dag zijn we ons bewust van zowel het gezamenlijke als het afzonderlijke belang. Die belangen in balans houden is onze uitdaging en onze kracht. Zo werkt Wigo4it aan één doel: een betere dienstverlening binnen het sociaal domein van de vier grote steden. En dat is prettig voor cliënten én professionals. 

Onze oorsprong
Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden. Omdat ze zelf de regie wilden hebben over hun applicaties voor informatievoorziening en onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. En omdat de steden tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en harmonisatie voor meer efficiency. Wigo4it was geboren.