Interview Judith Duveen, directeur Werk

Sinds januari van dit jaar is Judith Duveen directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. Ook maakt zij sindsdien deel uit van het bestuur van Wigo4it. Wat hoopt zij in het bestuur te bereiken? “Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners.”

Interview Judith Duveen, directeur Werk

Sinds januari van dit jaar is Judith Duveen directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. Ook maakt zij sindsdien deel uit van het bestuur van Wigo4it. Wat hoopt zij in het bestuur te bereiken? “Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners.”

Een ‘droomplek’, zo noemt Duveen haar functie als directeur Werk. “Ik heb jarenlang bij het Rijk gewerkt, waarvan de laatste jaren bij het ministerie van SZW als hoofd financiën én plaatsvervangend directeur bij de directie Kinderopvang. Een mooie combinatie van cijfers en inhoud”, vertelt ze.

“Nadat ik bij de gemeente Amsterdam plaatsvervangend concerncontroller was geworden, miste ik de beleidsinhoudelijke aspecten van het sociaal domein.” Daarom stelde ze zich kandidaat als directeur Werk. “Niets emancipeert meer dan werk. Werken maakt zelfredzaam, leidt tot ontwikkeling en geeft je voldoening. Ik vind het dan ook een geweldig mooie opdracht om mensen te ondersteunen naar werk.”

In het bestuur

Dat naast haar nieuwe functie ook het bestuurslidmaatschap van Wigo4it bij haar taken kwam, sprak Duveen aan. “In mijn vorige functies zat er altijd een ICT-component in mijn werkpakket. Ik ben dus bekend op dit terrein. Je ziet dat het altijd lastig is om ICT’ers en de lijn goed met elkaar te verbinden. Dat komt door een verschil in taal, focus en cultuur. Maar het valt me op dat de betrokkenheid vanuit de G4 bij de ICT dienstverlening heel groot is. Er zijn veel contacten onderling en het werk van Wigo4it is duidelijk breder dan alleen het bouwen van ICT. Er is ook flink geïnvesteerd in de relatie; mooi om te zien dat dat goed uitpakt.”

Samenwerking geen doel op zich

De meerwaarde van Wigo4it is goed zichtbaar voor Duveen: “Het belangrijkste is dat we de dienstverlening aan burgers zo efficiënt en goed mogelijk inrichten. Elf jaar geleden is besloten om het met de vier grote steden samen te doen. Je hebt tenslotte allemaal dezelfde taak. Dan werkt het om de kennis en middelen te bundelen en zo de verbetering inzetten. Maar samenwerking is geen doel op zich; alles draait om goede dienstverlening aan mensen.” Duveen ziet wel dat samenwerken tussen vier steden soms complex is. “Natuurlijk, elke gemeente heeft haar eigen belangen, cultuur, ideeën, beleidsregels en organisatiestructuur. Dat merk je wel. Maar bovenal zie ik dat het belang van de burger in alle steden centraal staat. Dat is het samenbindend element.”

Balans tussen basis op orde en vernieuwing

Duveen erkent dat de uitdagingen voor Wigo4it groot zijn. “Het belang van goede digitale dienstverlening wordt steeds groter. Steeds meer gaat digitaal en dat moet betrouwbaar, veilig en klantvriendelijk. Er wordt dus veel van ons verwacht.” Bang is ze daar niet voor. “We moeten een nog betere balans vinden tussen zorgen voor een goed fundament, dus de basis op orde hebben, én stappen zetten in vernieuwing. Daarvoor is een goed masterplan nodig, waarin alle belangen en onderdelen worden afgewogen. Zodat duidelijk is wanneer we in de basis investeren en wanneer in innovaties. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die daarmee bezig zijn, dat masterplan gaat ons helpen de komende periode.”

Bouwen met gemeenschapsgeld

Wigo4it kent roerige tijden met, vaak vertraagde, releases van Edison, de opname van innovatieprogramma PPI in de organisatie en de ambitie om mogelijk een vijfde gemeente aan te sluiten. Duveen ziet de opname van het innovatieprogramma in de Wigo4it organisatie met vertrouwen tegemoet; “Het gaat helpen in de eenvoud van de organisatie. En dat is nodig in de opgave waar we voor staan.” Hoe kijkt Duveen aan tegen de vertraagde releases van Edison? “Mijn ervaring is dat releases altijd anders lopen dan verwacht. Je wilt volgens verwachting leveren, maar tegelijkertijd de ruimte houden om te innoveren. Daar zit spanning tussen. Tegelijkertijd hebben we minder opgeleverd dan we hadden beloofd en dat is in alle steden een probleem, ook in Amsterdam. Het vraagt veel van ons om de komende periode de ontwikkeling van Edison in samenhang met de andere opgaves van Wigo4it voorspelbaar te plannen en uit te voeren.” En wat vindt ze van een mogelijke ‘vijfde gemeente’? “We bouwen met gemeenschapsgeld. Dus als een andere gemeente daar gebruik van wil maken, moet je daarvoor openstaan. Alles wat we maken is immers niet van ons, maar van de gemeenschap. Maar ook hier geldt: de burger staat voorop. Alleen als de randvoorwaarden goed geregeld zijn, is aansluiting mogelijk.”

Ook medewerkers profiteren

“We zitten in een hoogconjunctuur, maar een deel van onze inwoners staat nog altijd aan de kant. Iedereen moet kunnen meedoen en alle kansen krijgen om te kunnen werken. Dat bereik je door een goede dienstverlening en ICT maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.” Duveen merkt op dat dan niet alleen de inwoners, maar ook de medewerkers van de vier gemeenten profiteren. “Met goed werkende en eenvormige applicaties, waarin onze mensen alles kunnen vinden, dossiers kunnen overdragen en gegevens kunnen opslaan. Met een goede digitale dienstverlening voelen klanten zich gezien. Dat gaat zeker helpen om meer mensen mee te laten doen in de samenleving door participatie of werk.”

Inhoud van deze nieuwsbrief