Interview Hugo Aalders

Uitvoering staat centraal voor nieuwe directeur VNG Realisatie.

Terug naar nieuwsbrief inhoudsoverzicht.

Mijn hart ligt in de publieke sector

Hoewel Hugo Aalders is vertrokken als directeur Inkomen van de gemeente Amsterdam en dus ook als bestuurslid van Wigo4it, blijft hij zich bezighouden met gemeentelijke dienstverlening en ICT. Alleen doet hij dat niet langer voor een of vier gemeenten, maar voor 380 gemeenten. Sinds 1 februari 2018 is Aalders directeur van VNG Realisatie. “Mijn hart ligt in de publieke sector.”

Aalders kijkt terug op een ‘geweldige tijd’ als directeur Inkomen in Amsterdam. “Na een ingrijpende reorganisatie in 2014 hebben we met heel veel nieuwe collega’s de schouders gezet onder de verdere opbouw van de sociale dienst. We hebben gewerkt aan betere schuldhulp en re-integratie. Die inzet heeft geleid tot mooie resultaten; het aantal uitkeringsgerechtigden in Amsterdam is historisch laag.”

Schoolvoorbeeld

Die goede resultaten kun je volgens Aalders alleen behalen als je ICT-infrastructuur en –systeem stabiel zijn. “Dat is echt te danken aan Wigo4it. Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks incidenten geweest. De stabiliteit van bijvoorbeeld ‘Socrates’ en de ‘Re-integratie module werk (RMW)’; dat is echt een prestatie van formaat. Wigo4it en de G4 hebben dat samen goed gedaan.”

Aalders noemt het een ‘voorrecht’ dat hij in het bestuur van Wigo4it heeft gezeten.

“Het is toch een prachtige coöperatie? Wat mij betreft is het een schoolvoorbeeld van hoe de business en ICT samen werken aan betere dienstverlening. Wigo4it is zijn tijd daarmee ver vooruit.”
Hugo Aalders samen met mede-bestuurders Wigo4it (Bas Stam uit Utrecht mist op deze foto)
Bijna complete bestuur Wigo4it op jubileum congres september 2017

Hooggespannen verwachtingen

Aalders erkent dat het voor Wigo4it niet altijd gemakkelijk was om te pionieren.

“Maar dat is logisch. Als je gaat innoveren, is er altijd het element onbekendheid. Je doet iets wat nog niet bestaat, dus je hebt geen voorbeelden. Dan gaat het soms minder goed of minder snel dan je had gehoopt. Dat hoort erbij.”

Soms geeft dat spanning op de onderlinge samenwerking. “Je hebt nu eenmaal hoge verwachtingen. Je hebt er veel geld in gestoken. Dan kan dat een teleurstelling zijn. Maar we zijn altijd blijven koesteren wat wél goed ging.” Aalders weet één ding zeker: “Als we deze ICT-dienstverlening als Amsterdam alleen hadden moeten optuigen, waren we veel meer geld kwijt geweest, terwijl de kans op succes net zo groot was.”

Centrum van dienstverlening en ICT

Voor Aalders is dat meteen ook de keerzijde van zijn nieuwe baan; dat hij niet langer deel uitmaakt van het bestuur van Wigo4it.

“Nu ga ik voor 380 gemeenten aan de slag, dat is natuurlijk ook mooi. Mijn hart ligt in de publieke sector, ik werk graag mee aan betere publieke dienstverlening. Daar komt een steeds grotere component informatie en ICT bij kijken. Waar kan ik dan beter aan de slag dan bij VNG Realisatie? Het is een mooi instituut met veel kennis over dienstverlening én ICT. Hier bevind ik me in het centrum van wat ik interessant vind. Deze kans kon ik dus niet voorbij laten gaan.”

Uitvoering centraal

De gemeentelijke dienstverlening naar een nog hoger niveau brengen, samen met alle partners, dat is de ambitie van Aalders bij VNG Realisatie. “Ik wil zaken nog beter gaan organiseren voor gemeenten en burgers. Daarbij zullen we Wigo4it en de G4 nog in allerlei verbanden tegenkomen.” Ook hoopt de nieuwe directeur het imago van de VNG te kunnen ‘kantelen’: “Van beleid- en lobbyclub naar een betrouwbare en kundige partner in de uitvoering. Maatschappelijke vraagstukken los je op in de uitvoering, dus die zetten we centraal. Dat is het echte werk.”  

Stoelendans

Aalders noemt het ‘bijzonder’ dat hij Larissa Zegveld opvolgt, die juist directeur van Wigo4it is geworden. “Het lijkt wel een stoelendans. Maar ik vind het goed om regelmatig van positie te wisselen. Daardoor krijg je begrip voor elkaars perspectief, dat werkt verrijkend.” Hij heeft Larissa de afgelopen maanden wel bevraagd over haar periode bij VNG Realisatie. “Zij heeft echt iets moois neergezet onder lastige omstandigheden. Ik hoop op de door haar ingeslagen weg door te gaan en de organisatie weer verder te brengen. En ik hoop dat zij dat bij Wigo4it doet, ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in.”

Reactie Larissa

Dank, Hugo voor deze mooie reflectie en bovenal voor de prettige samenwerking. En die zetten we zeker voort, want de beweging "samen organiseren" gaat stevig door. Wigo4it geeft dit samen met andere gemeentelijke coöperaties graag mede vorm, als partner van de VNG.

Larissa sluit af met: "Je schrijft over het belang van de balans tussen beleid en uitvoering. En dat de mens een centrale plek moet hebben in de dienstverlening van de overheid. Dat is de lijn van VNG Realisatie en ook van Wigo4it. Wij maken ons als Wigo4it op voor een toekomst waarin niet IT, maar de mens centraal staat. Ik zie ernaar uit om dit samen met VNG Realisatie verder vorm te geven!

Overige artikelen