Digitalisering is best een groot thema. En digitalisering is leuk, interessant en boeiend, maar voor de niet-zo-digivaardigen onder ons niet altijd een haalbare opdracht om aan mee te doen. Directeur Larissa Zegveld richt zich, als ambassadeur van zowel Gebruiker Centraal als oefenen.nl, op deze doelgroep. 

Ambassadeur voor digivaardigheid

Wigo4it richt zich op een toekomst waarin het Digitaal Ontmoetingsplein een belangrijke plek inneemt. Met dit perspectief voor ogen voelt zij ook de verantwoordelijkheid om het gebruik en digivaardigheid goed in het oog te houden. Directeur Larissa Zegveld doet dat als ambassadeur van zowel Gebruiker Centraal als oefenen.nl. Twee organisaties die zo op het eerste gezicht weinig met het werk van Wigo4it te maken hebben.

Wat heeft het ambassadeurschap van deze organisaties dan wel te maken met ICT? Larissa lacht al bij die vraag. “ICT maken en beheren kán alleen maar als je de gebruiker centraal stelt. Vroeger was je uren, soms dagen, bezig met het installeren van je computer. En kijk nu eens: een tablet doet het direct als ie opgeladen is. Zo is het ook met wat wij maken: als je mensen wilt helpen met ICT-toepassingen, mogen ze wel verwachten dat die gebruikersvriendelijk zijn ingericht. En dat gebruikersvriendelijk inrichten is niet alleen een vak, het is vooral ook een houding, een overtuiging. Je moet namelijk stoppen met het doen van aannames, maar functionaliteiten in een vroeg stadium testen met echte gebruikers. De community van Gebruiker Centraal is continu bezig om overheidsorganisaties hiervan te doordringen. Op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld door het opstellen van ontwerpprincipes. Dat maakt keuzes maken makkelijker."

Meerdere gebruikers

Die keuzes worden ook gemaakt bij Edison, de front-end applicatie waar Wigo4it aan werkt, vertelt Larissa. “Bij Edison zie je dat niet alleen de gemeentelijke professional, maar ook de burger zelf in het systeem werkt. Die kan dus zelf een cv uploaden en aantonen dat aan de sollicitatieverplichting is voldaan, zonder tussenkomst van een werkconsulent. Die dat overigens wèl kan zien." Een ander voorbeeld is te vinden in het domein Werk, daar kan een burger zelf inzien of hij of zij voor een uitkering in aanmerking komt. "Dan moet je dus de hele, zo complexe wetgeving terugbrengen tot een paar vragen. De eerste luidt: Bent u Nederlander? Of dat begrijpelijk is hebben we in een vroeg stadium getest met de doelgroep.

Wigo4it is sinds enkele maanden een partnerschap aangegaan met Gebruiker Centraal. Doel van het partnerschap is onder andere dat het bewustzijn van gebruikersvriendelijkheid wordt vergroot.

Digivaardigheid

En wat heeft Oefenen.nl met Wigo4it te maken?  Daar is Larissa heel duidelijk over: “als je ICT maakt, verwacht je dat mensen daarmee om kunnen gaan. Dat ze een zekere mate van digitale vaardigheid hebben. Dat is voor veel mensen niet het geval. Oefenen.nl maakt leermodules voor mensen die willen leren rekenen, met geld omgaan, schrijven, maar ook voor mensen die hun digitale vaardigheid willen vergroten. Zo’n 480.000 mensen hebben een account op oefenen.nl en leren daar dus hun vaardigheden vergroten. Dat is echt iets wat ik toejuich. Dus daar zet ik me als ambassadeur graag voor in, en trouwens: oefenen.nl staat zelfs in de onlangs gepubliceerde digitaliseringsstrategie van de overheid. En in de samenwerking met zo’n organisatie zit ook voor ons iets wederkerigs: ze weten wat mensen wèl snappen en waar ze moeite mee hebben. Dus met die kennis kunnen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze software weer vergroten!”

Een laatste belangrijk punt dat Larissa Zegveld noemt is het toekomstperspectief dat Wigo4it geschetst heeft: een digitaal ontmoetingsplein in 2025, dat voor burgers het startpunt moet worden voor overheidsdienstverlening, in eerste instantie op het sociaal domein, maar wie weet overheidsbreed. Als je over zo’n concept nadenkt moet je niet alleen over de inhoud van zo’n plein denken, maar vooral aan de toegankelijkheid ervan voor alle burgers.

 

Lees ook de overige artikelen

Dit artikel is onderdeel van de G4 nieuwsbrief van juli. Lees ook de overige artikelen in deze editie:

  1. In gesprek over dienstverlening
  2. Interview nieuwe PO Sorayda
  3. Ambassadeur voor digivaardigheid
  4. Een andere mindset over data delen.