Het jaar 2017 ligt bijna achter ons. Wat hebben we als Wigo4it, PPI en de G4 bereikt op het gebied van dienstverlening en de onderlinge samenwerking? En hoe belangrijk wordt 2018? Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it), Marcel Vermeulen (programma directeur PPI) en Vincent Roozen (directeur Werk & Inkomen Rotterdam en bestuursvoorzitter Wigo4it) reageren op drie stellingen.

2017 in drie stellingen

Stelling 1: In 2017 is een stap gezet naar betere dienstverlening aan  burgers.

Larissa: “Dat klopt zeker. We hebben dit jaar concreet benoemd wat we in 2025 bereikt willen hebben. Dat geeft ons een helder perspectief. De essentie is dat we nóg meer dan voorheen de mens centraal zetten. Het lijkt mij geweldig als we met elkaar de stap zetten naar een digitaal ontmoetingsplein, waar alles van de overheid beschikbaar is voor burgers bij één loket. Dat is mijn kijk op de overheid en die kans hebben we, om dat te realiseren. Ik heb gemerkt dat dat beeld bij meer mensen leeft. Met de eerste release van Edison hebben we een mooie stap in de goede richting gezet.”  

Marcel: “2017 is voor mij een jaar met twee gezichten. In de eerste helft zijn we intensief bezig geweest met de eerste release van Edison. Dat lukte vlak voor de zomer en was een hoogtepunt, hoe klein ook. De burger kan nu makkelijker en sneller vanachter zijn bureau een uitkering aanvragen. In de tweede helft van het jaar hadden we graag de tweede release opgeleverd. Daarmee hadden we het jaar mooi kunnen afsluiten, maar dat lukte helaas niet en moeten we naar begin volgend jaar tillen. Dat was een tegenvaller, zowel voor mij persoonlijk als voor ons allen. Wel hebben we een goed fundament neergelegd voor de komende jaren.”  

Vincent: “Het hoogtepunt van het jaar is voor mij de release van Edison 1.0 voor Werk. We zijn bezig met zulke ingewikkelde IT-vraagstukken. We moeten nog flink aan de bak, maar laten nu wel zien dat het haalbaar is. Het enige wat uiteindelijk telt is dat we producten opleveren waar de burger beter van wordt en waar de medewerker vrolijk van wordt. De eerste release heeft direct effect: onze medewerkers merken nu al dat de snelheid van communiceren met de burger toeneemt. We hebben af en toe successen nodig en dat mogen we vieren ook.” 

Stelling 2: de onderlinge samenwerking is verder versterkt.

Larissa: “Samenbindend leiderschap begint bij onszelf. Dat hebben we samen met het bestuur afgelopen jaar vastgesteld. Alleen als wij laten zien dat we de G4 boven de G1 zetten, zullen anderen in de organisatie dat ook blijven doen. Ook hier heeft het geholpen dat we met elkaar een helder doel hebben voor 2025: we trekken nu nog intensiever samen op en weten elkaar nog beter te vinden. Niet alles gaat goed, kijk naar de vertraging van de tweede release. Maar juist dan is het noodzaak om elkaar intensief op de hoogte te houden. Zo krijgen gemeenten beter inzicht in de wereld van ICT én andersom.”  

Marcel: “Als PPI en Wigo4it hebben we in 2017 allebei de dingen gedaan die we moesten doen. Dat gebeurde niet echt samen, maar meer naast elkaar. Dat was de afspraak en dat verliep ook prima. Maar in 2018 gaan we wel echt sámen werken. Dat moet ook wel, want we gaan onze systemen aan elkaar koppelen en het stokje overgeven aan Wigo4it. Dan is het absoluut noodzakelijk dat je met elkaar aan tafel zit en samen de werkzaamheden oppakt. Daar zie ik naar uit.”  

Vincent: “Dit jaar was voor ons een ommekeer op het gebied van samenwerking. Kregen we in voorgaande jaren te maken met vertraging of ging er iets mis, dan wezen we gelijk naar elkaar: wie zijn schuld is het? Nu zoeken we met elkaar naar de oplossing. We zijn meer dan voorheen gezamenlijk eigenaar, natuurlijk wel met verschillende rollen. In 2017 hebben we intensief samengewerkt met PPI en iedereen realiseert zich nu dat het juist in gezamenlijkheid moet gebeuren. We zien elkaar nu ook vaker. Daarbij zijn we met de G4 steeds meer bereid om te rijden met het wiel dat een ander heeft uitgevonden.”  

Stelling 3: 2018 wordt een cruciaal jaar.

Larissa: “In 2018 moet het burgerportaal nog een stap dichterbij komen met de releases van Edison 1.0 (voor inkomen), 2.0 en 3.0. We zorgen daarnaast dat de basis op orde is, zodat we kunnen werken aan meer diensten voor burgers. En zodat we onze dienstverlening beschikbaar kunnen maken voor meer gemeenten. Daarnaast is 2018 voor mij het jaar waarin we meer zichtbaar moeten worden. Met onze ervaring met tien jaar samenwerken kunnen we anderen gemeenten ook verder helpen. Bovendien is landelijk de beweging in gang gezet om ook als samenwerkingsverbanden naar elkaar toe te groeien. We zijn niet gewend om onszelf in de spotlights te zetten, dus dat is best spannend. Maar we boeken mooie, inhoudelijke resultaten die ook van betekenis kunnen zijn voor andere gemeenten en collega’s. Dat mogen we echt meer laten zien!”  

Marcel: “Met elkaar zetten we ons in voor nog meer digitalisering voor de burger. Nu al kunnen ze dankzij Edison 1.0 digitaal een uitkering aanvragen en een werkzoekende-profiel aanmaken. Straks willen we nog sneller veranderingen in de hun situatie kunnen doorvoeren en hen beter begeleiden in hun zoektocht naar werk. Daarbij wordt het een flinke uitdaging om Wigo4it en PPI samen te voegen. Daarmee gaan we in 2018  aan de slag.”  

Vincent: “Klopt, 2018 wordt wat mij betreft cruciaal. We verwachten drie releases komend jaar. Als we zien hoe de vorige release tot stand kwam, wordt dat een enorme uitdaging. Daarnaast moeten Wigo4it en PPI met elkaar versmelten. Dat betekent een andere rol voor Wigo4it: zoiets vraagt veel van een organisatie. Tot slot wordt 2018 voor ons als gemeente interessant vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien krijgen we te maken met andere politieke partijen, met andere visies. Wat gaan de nieuwe colleges vragen van de sociale diensten? Het wordt een spannend jaar. We bouwen voort op 2017, met prestaties waar we trots op mogen zijn, laat dat doorklinken tijdens deze feestdagen en de Nieuwjaarsborrel waar we met elkaar het jaar starten!”

Nieuwjaarborrel

Larissa Zegveld, Marcel Vermeulen en Vincent Roozen nodigen jou van
harte uit voor onze Nieuwjaarsborrel. Bekijk de uitnodiging en meld je voor 8 januari aan via communicatie@wigo4it.nl.


Lees ook de andere artikelen

Deze artikelen zijn de komende twee weken te lezen op deze website. Daarna verhuizen ze naar het archief op het G4 Extranet van Wigo4it. Hiervoor is een inlogcode vereist. Deze kun je opvragen bij de Functioneel Beheerder van jouw stad.

Wil je je aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar communicatie@wigo4it.nl.