Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Wigo4it zoekt een Service Level Manager

Wigo4it is op vele fronten actief met een innovatie- en professionaliseringsslag. De ondersteunende bedrijfsprocessen van de G4 worden met de IT diensten en applicaties die zij beheert en ontwikkelt gefaciliteerd. Continuïteit van de Wigo4it dienstverlening en voortdurende verbetering en vernieuwing van de Wigo4it diensten is cruciaal voor de G4 om op zijn beurt de diensten naar de eindgebruiker, de burger, te kunnen blijven leveren en vernieuwen.

Het verder professionaliseren en het ontwikkelen van de dienstverlening is daarbij een speerpunt van de afdeling Regie. Binnen Wigo4it wordt de rol van Contract en Leverancier Manager (CLM) gecombineerd met die van de Service Level Manager (SLM). Hiertoe zijn twee FTE beoogd die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. De FTE met nadruk op de CLM rol is reeds ingevuld, een tweede FTE met nadruk op de SLM-rol wordt momenteel gezocht.

Het doel van de SLM rol is het maken, onderhouden en verbeteren van structurele dienstverlening afspraken met de G4 (in een SLA, PDC en DAP), het opdrachtgeverschap naar de interne service delivery organisatie (Wigo4it Supply) en het rapporteren over de afgesproken dienstverlening.

Lees meer over het takenpakket en de functie-eisen in de volledige vacaturetekst.

Of bekijk een van de andere openstaande vacatures.

terug naar overzicht