Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein inkomen,socrates

Wigo4it werkt aan kwaliteitscheck

Een goede performance is één van de belangrijkste pijlers van een succesvolle applicatie. Wigo4it wil meer grip krijgen op de performance van Socrates. Sinds maart 2015 is gestart met een Proof of Concept (PoC) voor het inrichten van performancetesten van deze applicatie. Ik spreek Product owner Peter Wilken en tester Jos Esten over wat dit precies oplevert en waar ze nu staan.

Het doel van performancetesten is dat we een beter beeld krijgen van de performance voordat we een release naar de klant uitleveren. Peter legt uit: “Bij klachten over de performance van de applicatie is het nu niet altijd duidelijk of dit komt door de nieuwe release, een tijdelijk extern performance issue óf dat de oorzaak al aanwezig was. Een performance ‘check’ voordat we de release aanbieden aan de gemeenten is daarvoor een belangrijk instrument.”

Tijd per handeling

Die check wordt gedaan door middel van een performancetest. Deze test is aanvullend op de reeds ingevoerde automatische (functionele) tests en de ketentesten. Een performancetest richt zich specifiek op het meten van de responstijd per handeling (workitem) en het geheugengebruik van de applicatie. Peter: “De performancetest maakt gebruik van een subset van meer dan 150 beschikbare automatische testscripts die daarvoor beschikbaar is. Dit scheelt ontzettend veel werk en tijd bij de implementatie.”

Rapportage en opvolging

Na het gereed maken van de omgeving en testscripts volgt de volgende stap: het opstellen van het rapportagedashboard en afspraken over opvolging. Op het dashboard wordt getoond wat de performance is en in hoeverre die afwijkt van het gemiddelde. Dat gemiddelde komt tot stand op basis van een aantal releases. Gelijktijdig kan Wigo4it zich richten op de vervolgacties. Welke inzichten geven de gegevens ons precies en wat doen we bij eventuele afwijkingen? Peter: “Als blijkt dat een bepaalde functie (work item) een te hoge responstijd heeft, zal teruggegaan worden naar de tekentafel voor het doorvoeren van verbeteringen. Zo houden wij continu de vinger aan de pols met als doel de applicatie te verbeteren”. In samenwerking met de gemeenten worden nog afspraken gemaakt over het in te richten proces.

Eerste resultaten eind dit jaar

Het duurt dus nog even voordat de performancetesten als vast onderdeel van een release worden ingezet. Jos: “De eerstvolgende stap is dat het framework van de PoC er staat. Als dat geaccordeerd wordt gaat de test naar de productiemodule. Dat zal zo eind dit jaar zijn.” Nog even geduld dus, maar het kwaliteitskeurmerk komt eraan!

 

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: socrates
Slim werken met Socrates

Hoeveel euro aan uitkeringen worden met Socrates uitbetaald? Welke wetten worden er ondersteund? De antwoorden op deze, en andere vragen geven een goed beeld van het gebruik en de omvang van Socrates. Bekijk de infographic.

lees meer