Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: aanbesteding

Wigo4it schrijft Europese aanbesteding uit voor mantelovereenkomsten voor externe inhuur

Sinds juli 2013 heeft Wigo4it raamovereenkomsten met Atos, Linkit en Ordina voor het inhuren van externe ICT medewerkers, als flexibele schil boven op de eigen bezetting van Wigo4it. Deze raamovereenkomsten eindigen op 30 juni 2017. Daarom doet Wigo4it nu een openbare Europese aanbesteding. Wigo4it nodigt geïnteresseerde leveranciers van harte uit om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is te downloaden op www.tenderned.nl

Doelstelling aanbesteding

De doelstelling van de aanbesteding is het voorzien in mantelovereenkomsten waarbinnen Wigo4it ingehuurde medewerkers kan betrekken. Daarbij voldoen die medewerkers aan de gestelde kwaliteitseisen en worden ingezet tegen marktconforme tarieven. Wigo4it wil komen tot meerdere raamovereenkomsten. Het is de bedoeling dat nieuwe contracten ingaan in op 1 juli 2017.

De opdracht wordt verdeeld in drie percelen:

  1. ICT personeel;
  2. interim managers, consultants, business projectmanagers en programmamanagers;
  3. staffunctionarissen (Personeel & Organisatie, Finance & Control, Communicatie en office management / serviceteam).

Deelnemen

Wigo4it nodigt geïnteresseerde leveranciers (gegadigden) van harte uit om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Men dient daarbij wel stikt de (communicatie)richtlijnen uit het aanbestedingsdocument te volgen, zie www.tenderned.nl

Roept de informatie op Tenderned vragen bij u op die u niet (via tenderned) kwijt kunt, dan kunt u een email sturen naar europese.aanbesteding@wigo4it.nl  

Wigo4it is als decentrale overheidsorganisatie verplicht Europees aan te besteden bij contractwaardes die de drempelwaarde overstijgen.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: aanbesteding
Contracten getekend met nieuwe partners flexibele inhuur

De contracten zijn getekend. Wij kijken uit naar de samenwerking met LINKIT icm DiVetro, De Staffing groep, TNG Staffing en Ukomst.

lees meer
Tags: aanbesteding,inhuur ,personeel
Aanbesteding inhuur personeel en expertise gestart

Wigo4it is een Europese aanbesteding gestart voor de inhuur van extern personeel en expertise. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tendernet

lees meer
Tags: aanbesteding,samenwerking
Gerenommeerde partijen gecontracteerd voor adviesdiensten

Voor adviesdiensten heeft Wigo4it raamovereenkomsten gesloten met Berenschot, Gartner, KPMG, M&I Partners en Wielinq.

lees meer