Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: Aanbesteding,Actueel,Ondertekening

Wigo4it schrijft Europese aanbesteding uit voor mantelovereenkomsten voor externe inhuur

Sinds juli 2013 heeft Wigo4it raamovereenkomsten met Atos, Linkit en Ordina voor het inhuren van externe ICT medewerkers, als flexibele schil boven op de eigen bezetting van Wigo4it. Deze raamovereenkomsten eindigen op 30 juni 2017. Daarom doet Wigo4it nu een openbare Europese aanbesteding. Wigo4it nodigt geïnteresseerde leveranciers van harte uit om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is te downloaden op www.tenderned.nl

Doelstelling aanbesteding

De doelstelling van de aanbesteding is het voorzien in mantelovereenkomsten waarbinnen Wigo4it ingehuurde medewerkers kan betrekken. Daarbij voldoen die medewerkers aan de gestelde kwaliteitseisen en worden ingezet tegen marktconforme tarieven. Wigo4it wil komen tot meerdere raamovereenkomsten. Het is de bedoeling dat nieuwe contracten ingaan in op 1 juli 2017.

De opdracht wordt verdeeld in drie percelen:

  1. ICT personeel;
  2. interim managers, consultants, business projectmanagers en programmamanagers;
  3. staffunctionarissen (Personeel & Organisatie, Finance & Control, Communicatie en office management / serviceteam).

Deelnemen

Wigo4it nodigt geïnteresseerde leveranciers (gegadigden) van harte uit om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Men dient daarbij wel stikt de (communicatie)richtlijnen uit het aanbestedingsdocument te volgen, zie www.tenderned.nl

Roept de informatie op Tenderned vragen bij u op die u niet (via tenderned) kwijt kunt, dan kunt u een email sturen naar europese.aanbesteding@wigo4it.nl  

Wigo4it is als decentrale overheidsorganisatie verplicht Europees aan te besteden bij contractwaardes die de drempelwaarde overstijgen.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: Aanbesteding
Nieuwe mantelovereenkomsten flexibele Inhuur getekend

Wigo4it rondt Europese aanbesteding af

lees meer
Tags: Actueel
Hoe gaat Wigo4it om met datacenterbeheer

In de beginjaren van Wigo4it deden we ons datacenterbeheer zelf. In 2014 was het tijd voor een professionaliseringsslag. Sindsdien werken we samen met een professioneel datacenter. Lees er meer over in deze Referentiecase van Dataplace.

lees meer
Tags: Actueel,Directie
Kom naar onze workshop tijdens congres Samen Organiseren van VNG/KING

Op 5 april verzorgen we een workshop op het congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren van VNG/KING. Wil je meer weten over de praktijk van samen organiseren in de G4? Kom naar onze workshop van 12.30-13.20, locatie De Fabrique in Maarssen/Utrecht zaal Havenmeester.

 

lees meer