Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Wigo4it mandaat namens G4 voor het maken van afspraken met SUWI-ketenpartners

Vanaf vandaag heeft Wigo4it het mandaat van de G4 om overeenkomsten met SUWI-ketenpartners aan te gaan.

De aanleiding tot het aangaan van dit mandaat komt voort uit de projecten GALO (Geautomatiseerde Afhandeling Levens Onderhoud) en Werkgeverbenadering en Matching. Doordat de dienstverlening die Wigo4it aan de G4 levert in toenemende mate verweven is met de dienstverlening van diverse SUWI-ketenpartners zoals UWV en BKWI is het van belang dat Wigo4it kan sturen op deze SUWI-ketenpartners. Nu Wigo4it namens de G4 kan opereren richting SUWI-ketenpartners, kunnen er afspraken gemaakt worden met deze partijen en telt Wigo4it mee als volwaardige participant in de SUWI-keten.

 

 

terug naar overzicht