Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gebruiker centraal,ux

Wigo4it en Gebruiker Centraal gaan partnerschap aan

v.l.n.r.: Edo Planting (Gebruiker Centraal) en Benne Holwerda (Adj. dir. Wigo4it)

Benne Holwerda (adjunct-directeur) tekende vanochtend het Gebruiker Centraal manifest. Hiermee start het partnerschap van Wigo4it met Gebruiker Centraal. Lees in dit bericht waarom het partnerschap belangrijk is voor Wigo4it en wat het inhoudt.

Holwerda: “Wigo4it is zich steeds meer bewust dat onze IT-dienstverlening niet alleen draait om technische mogelijkheden, maar ook bedoeld is om de samenleving beter te maken. En mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Wij vinden een gebruiksvriendelijke overheid belangrijk en dragen daar graag aan bij."

Gebruiksvriendelijkheid is een van de belangrijkste kenmerken van het Digitaal Ontmoetingsplein. Dit plein, dat Wigo4it samen met anderen wil verwezenlijken, is bedoeld als startpunt voor overheidsbrede dienstverlening. Op het digitaal ontmoetingsplein kunnen mensen niet alleen terecht voor een uitkering, maar ook vragen stellen aan elkaar, aan de overheid en aan marktpartijen.

Gebruiksvriendelijkheid betekent dat je aansluit bij de verwachtingen van de gebruiker. Om te leren hoe anderen organisaties dat doen is Wigo4it een partnerschap aangegaan met de kenniscommunity Gebruiker Centraal.

Over gebruiker centraal

De community Gebruiker Centraal is voorvechter van een servicegerichte overheid en zetten hoog in op gebruiksvriendelijkheid. Zij organiseren evenementen, delen praktijkvoorbeelden van bijvoorbeeld andere gemeenten en ministeries en ondersteunen overheidsorganisaties bij specifieke vraagstukken met partnertrajecten. De community wordt gedragen door ambassadeurs (waar algemeen directeur Larissa Zegveld van Wigo4it er een van is) en georganiseerd door het actieteam.

De initiatiefnemers van Gebruiker Centraal: Edo Plantinga en Victor Zuydweg, hebben de medewerkers van Wigo4it eerder al meegenomen in de wereld van mensvaardige diensten (lees het verslag op onze website).

Partnerschap

Het partnerschap is gericht op dingen doen. Dus: ervaren, leren, kennismaken en toepassen. Deze maand starten de eerste activiteiten. Denk aan het opzetten van een UX lab of het doen van een 'burger safari'. Een groep van Wigo4it'ers met UCD kennis en/of affiniteit zetten zich actief in voor het partnertraject met als doel het vergroten van de kennis bij alle collega's. Binnenkort delen we meer over het traject en de activiteiten.

Bijeenkomsten

Wil je meer weten over gebruiksvriendelijkheid? Kijk dan vooral op de site van Gebruiker centraal. Daar vind je informatie en regelmatig interessante bijeenkomsten over dit onderwerp. Deze zijn voor iedereen toegankelijk dus meld je vooral aan.

UI/X/CD?

Wanneer er wordt gesproken over gebruiksvriendelijkheid, dan wordt dat discipline vaak aangeduid met de afkortingen UX, UCD of UI. Hieronder kort uitgelegd wat het verschil is:

  • UX, ofwel User eXperience: de ervaring die een gebruiker heeft met de diensten & producten van een organisatie.

  • UCD, ofwel User Centered Design: een ontwerpproces waarbij steeds de behoeften en eigenschappen van de gebruiker centraal staan.

  • UI staat voor usability en focust zich specifiek op de interface van een product en hoe gemakkelijk het te gebruiken is en/of aan te leren. 


terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein werk,gebruiker centraal,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking
App biedt zekerheid bij inkomensverrekening in de bijstand

Wigo4it was samen met de G4 al lange tijd bezig met het onderwerp parttime werken in de bijstand en inkomensverrekening. Sorayda Mora, product owner inkomen bij Wigo4it: ‘Een onderwerp dat voor veel onzekerheid zorgde bij de uitkeringsgerechtigden omdat onduidelijk is wat de aanvulling zal zijn op de inkomsten aan het einde van de maand. De G4-directeuren inkomen wilden dolgraag een oplossing voor dit probleem. Een nieuwe app draagt hieraan bij.’

lees meer
Tags: gebruiker centraal,gemeentelijke dienstverlening
Stage lopen bij de gemeente Rotterdam

Op maandag 22 september liep directeur Larissa Zegveld samen met adjunct-directeur Benne Holwerda stage bij de gemeente Rotterdam. Ze schreef een prikkelend blog hierover.

lees meer
Tags: digitaal ontmoetingsplein,gebruiker centraal,mens centraal,ux
De sociale dienst van de toekomst volgens Gebruiker Centraal

Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel. "We denken dat we weten wat het beste is voor de gebruiker"

lees meer