Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Wigo4it en G4 bereiden zich voor op de kindregelingen

Het kabinet schaft op 1 januari 2015 een aantal kindregelingen af. De voorbereiding hiervoor zijn in volle gang. De G4 en Wigo4it werken samen om ervoor te zorgen dat beleid, uitvoering en automatisering straks op elkaar aansluiten.

De kindregelingen zijn een aantal regelingen in het Nederlandse belastingstelsel om (werkende) ouders financieel te ondersteunen. Op dit moment zijn er 11 regelingen, vanaf 2015 blijven er 5 regelingen over. De rest verdwijnt of wordt opgenomen in een andere regeling.

Interpreteren, uitvoeren, ondersteunen

Manuel Snijders, is (wets)analist bij Wigo4it, hij volgt het proces op de voet. Hij denkt samen met de G4 na over de inhoud van de wetgeving en het beleid: “Op dit moment zijn we bezig om te bepalen hoe we deze wet moeten interpreteren, uitvoeren en straks ondersteunen. We proberen de hiaten eruit te halen. Bij het bestuderen merk je namelijk al snel dat je tegen uitzonderingen of bijzondere gevallen aanloopt".

Een voorbeeld daarvan zijn enkele alleenstaande ouders in de bijstand (WWB), een groep van ongeveer 5000 Nederlanders die straks geen aanspraak maakt op de alleenstaande-ouderkop van de Belastingdienst. Zij verliezen op 1 januari de aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon op hun WWB uitkering, wat een flink deel van hun inkomen is. Zij worden niet gecompenseerd door de alleenstaande-ouderkop. Deze groep komt daarom in aanmerking voor het zogenaamde overgangsrecht zodat ze meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de inkomensterugval.

Maatwerk

De uitvoering van deze wet heeft niet alleen gevolgen voor het gemeentelijk beleid, maar ook voor de techniek. Wigo4it denkt in een vroeg stadium mee met de G4 over wensen en mogelijkheden. Het doel is om straks een maatwerk oplossing aan te bieden in de G4 applicatie Socrates. Deze ondersteunt de uitvoering van de wetgeving en het beleid van de G4. Manuel: “De samenwerking verloopt erg goed. Het is altijd een uitdaging om een wet, die op papier is beschreven, straks te zien werken in de praktijk. Samen werken we naar dat eindresultaat.”

 

Meer informatie over kindregelingen:

 

terug naar overzicht