Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gemeentelijke samenwerking,samen organiseren

Wigo4it en Dimpact op VNG Realisatie congres

VNG realisatie congres

Op woensdag 28 maart organiseert VNG Realisatie het congres Back to the future! Op deze dag staan de huidige ontwikkelingen centraal die gericht zijn op de informatievoorziening van de toekomst. Denk aan Common Ground, de nieuwe Omgevingswet, blockchain en privacy.

Maar ook: hoe organiseer je al deze ontwikkelingen met elkaar als gemeentes onderling? Daar vertellen Wigo4it en Dimpact meer over tijdens de sessie:

Over de sessie

Vaak hebben de deelnemende gemeenten dezelfde processen, maar geven ze tegelijkertijd ook een eigen invulling aan hun sociaal beleid. Hoe werk je in zo'n geval samen? Waar worden welke beslissingen genomen? Wat gaat goed, en waar schuurt het? Larissa Zegveld (algemeen directeur/bestuurder Wigo4it) en René Bal (directeur/bestuurder Dimpact) gaan met elkaar én met de bezoekers van deze sessie in gesprek.

Glanzen en schuren

Gemeenten hebben al vele samenwerkingsverbanden opgericht. Wigo4it en Dimpact zijn daar bekende voorbeelden van. Deze sessie geeft een inkijkje in de praktijk van intergemeentelijke samenwerking.

Larissa schreef eerder over gemeentelijke samenwerking in de praktijk in haar blog op iBestuur 'Schuursponsje':

Het klinkt misschien soft, maar hoe je met elkaar omgaat maakt het verschil in de dagelijkse praktijk van samenwerken. Gemeenten hebben met de Taskforce Samen Organiseren, de VNG en partijen als Wigo4it een basis gelegd in het hoe en waarom van het samenwerken. Laten we nu het 'wat' met elkaar bespreken. Laten we niet blijven hangen in mooie woorden, maar ook met elkaar spreken over de tools en skills die nodig zijn om dit daadwerkelijk te doen.

Dat gemeentelijke samenwerking niet alleen voor grote gemeenten van belang is, benadrukt René Bal:

“De grote gemeenten zien landelijke ontwikkelingen sneller aankomen. Maar bij de kleinere gemeenten kunnen we nieuwe diensten weer makkelijker uitproberen. Zo levert het samenwerken de lid-gemeenten veel voordelen op."

Aan de slag

De gezamenlijke sessie op het VNG realisatie congres biedt praktische inzichten over intergemeentelijke samenwerking op het gebied van sociaal domein en informatievoorziening. Die inzichten kun je vervolgens in je eigen werk inzetten.

Meld je aan

Bekijk de congreswebsite en meld je aan: www.vngrealisatiecongres.nl.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: domein werk,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein
Op zoek naar de heilige graal

Wigo4it volgt de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband i4Sociaal op de voet, oa de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Wigo4it werkt met de G4 ook aan oplossingen. Product-relatiemanager John Dieleman over de pilot in Enschede: "Het doel verbindt, en leidt wellicht tot een complementaire oplossing."

lees meer