Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Wethouders over de noodzaak tot decentraliseren

Van website VNG:

Naarmate de decentralisaties zorg, arbeidsparticipatie en jeugd dichterbij komen, wakkeren de discussies erover aan. Eenentwintig wethouders reageren via een ingezonden stuk in NRC Handelsblad op de zorgen.

De wethouders delen sommige zorgen (‘de besparingsopgave is te hoog’) maar onderbouwen in het stuk vooral hun principiële steun voor de decentralisaties.

Problemen
De wethouders stellen vast dat het huidige sociale stelsel niet voldoet. Ze komen in de dagelijkse praktijk voorbeelden tegen van:

  • onderbenutting van eigen kracht
  • beknotte professionals
  • inefficiënte samenwerking
  • gemiste preventiekansen
  • doorgeschoten marktwerking en bureaucratie
  • geldverspilling
  • medicalisering, hospitalisering en marginalisering

Oplossingen
We moeten afdalen naar de leefwereld van de mensen om wie het gaat, schrijven de wethouders. 'Daar moeten echte oplossingen worden geboden. Die oplossingen verschillen van geval tot geval'.

'Decentralisatie is niet de oplossing. De oplossing is maatwerk op casusniveau, decentralisatie is een randvoorwaarde.’

Wensen
De wethouders besluiten met hun wensen: zorgvuldige invoering, minder bezuinigingen en decentralisatie van Rijkstaken. ‘Het is naar onze overtuiging de enige weg waarlangs minder uitgeven leidt tot een groeiende kwaliteit van (samen-)leven.’

Lees het bericht op de website van de VNG

Reactie Wigo4it (John Dieleman, Productrelatiemanager):
“Met de decentralisaties in het sociaal domein komen er niet alleen grote bestuurlijke en organisatorische opgaven op de gemeenten af. Ook software leveranciers, waaronder Wigo4it, zien een grote uitdaging in de Informatievoorziening onder ogen. Daarom is de afgelopen maanden door verschillende gemeenten en leveranciers gewerkt aan het ontwerpen van een visie op de informatievoorziening in het sociaal domein (VISD). Ook Wigo4it was daarbij betrokken. Immers om gemeentelijke regisseurs in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen, moeten zij (binnen de kaders van de privacy) kunnen beschikken over informatie die bij verschillende gemeentelijke diensten en organisaties beschikbaar is. Uitdaging voor de IT-leveranciers is deze informatie op een handige manier voor hen te ontsluiten. Daar hebben we de komende anderhalf jaar de handen vol aan.”

Afbeelding: Lokaal Archief

 

terug naar overzicht