Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitaal ontmoetingsplein,samenwerking,sociaal domein

We bouwen voort op 2017

Bestuur Wigo4it

Het jaar 2017 ligt bijna achter ons. Wat hebben Wigo4it en de G4 samen bereikt? En hoe belangrijk wordt 2018? Larissa Zegveld (eerste van rechts op de foto, algemeen directeur Wigo4it) en Vincent Roozen (tweede van links op de foto, directeur Werk & Inkomen Rotterdam en bestuursvoorzitter Wigo4it) kijken terug en vooruit.  

In 2017 hebben we een stap gezet naar betere dienstverlening

Larissa: “Dat klopt zeker. Het afgelopen jaar waren onze applicaties 99,92% van de tijd beschikbaar voor de gebruiker. En we hebben die applicaties in totaal 42 keer voorzien van een nieuwe release. Daardoor waren die zowel wettelijk als technologisch up-to-date.

Ook hebben we dit jaar concreet benoemd wat we in 2025 bereikt willen hebben. Dat geeft ons een helder perspectief. De essentie is dat we nóg meer dan voorheen de mens centraal zetten. Het lijkt mij geweldig als we met elkaar de stap zetten naar een digitaal ontmoetingsplein, waar alles van de overheid beschikbaar is voor burgers bij één loket. Dat is mijn kijk op de overheid en die kans hebben we, om dat te realiseren. Ik heb gemerkt dat dat beeld bij meer mensen leeft..”  

Vincent: “ We waren in 2017 met elkaar aan het werk aan ingewikkelde en nieuwe IT-vraagstukken. We moeten nog flink aan de bak, bijvoorbeeld met innovatie waarmee we de burger nog meer direct ondersteunen bij self-service. Het enige wat uiteindelijk telt is dat we producten opleveren waar de burger beter van wordt en waar de medewerker vrolijk van wordt.”

2018 wordt een cruciaal jaar

Larissa: “In 2018 zorgen we dat de basis op orde is, zodat we kunnen werken aan diensten voor burgers. En zodat we onze dienstverlening beschikbaar kunnen maken voor meer gemeenten. Daarnaast is 2018 voor mij het jaar waarin we meer zichtbaar worden om met onze ervaring met tien jaar samenwerken anderen gemeenten ook verder te helpen. Bovendien is landelijk de beweging in gang gezet om ook als samenwerkingsverbanden naar elkaar toe te groeien. We zijn niet gewend om onszelf in de spotlights te zetten, dus dat is best spannend. Maar we boeken mooie, inhoudelijke resultaten die ook van betekenis kunnen zijn voor andere gemeenten en collega’s. Dat mogen we echt meer laten zien!”  

Vincent: “Klopt, 2018 wordt wat mij betreft cruciaal. 2018 wordt voor ons als gemeente interessant vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien krijgen we te maken met andere politieke partijen, met andere visies. Wat gaan de nieuwe colleges vragen van de sociale diensten? Het wordt een spannend jaar. We bouwen voort op 2017, met prestaties waar we trots op mogen zijn!”terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein
Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Bij Wigo4it werken we aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: bijstand,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Artikel Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

Mensen met een laag inkomen raken (verder) in de schulden door de wirwar van regelingen en toeslagen van de overheid. Apps kunnen duidelijkheid geven over de maandelijkse inkomsten. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Lees het interview met Ronald van As, directeur Inkomen van de gemeente Rotterdam, en Larissa Zegveld en Dennis Hermans van Wigo4it in iBestuur Magazine.

lees meer
Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer