Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein zorg,gebruiker centraal,ux

Vraag de gebruiker wat écht nodig is

anne-voor-wand-en-schijft-op-post-it

DIT IS WIGO4IT

Het verhaal van Anne

Wigo4it zorgt ervoor dat de ambtelijke molens bij het aanvragen van bijstandsuitkeringen, zorg- en armoedevoorzieningen zo snel en efficiënt mogelijk draaien. Anne is informatieanalist bij het domein zorg. Ze gaat samen met klanten op zoek naar de vraag achter de vraag en zoekt samen met klanten en haar scrumteam naar de beste oplossing voor die vraag. Daarnaast zet ze zich in om de gebruikers, de mensen die dagelijks met de software werken, een stem te geven. We vroegen haar naar haar Wigo4it-verhaal.

Hoe zorg jij dat gebruikers krijgen wat ze nodig hebben?

"Als een gemeente met een vraag komt proberen we drie groepen mensen aan tafel te krijgen: Functioneel beheer, beleid en gebruikers uit de steden. Ik wil er achter komen wat het doel is, en waar het aan moet voldoen. Daarnaast vraag ik uit wat gebruikers precies doen en waar ze behoefte aan hebben. Het beste werkt het als ik even op de werkvloer mee kan kijken.

Daarna gaan we aan het werk om het proces en de functionaliteit zo goed mogelijk in te richten en stemmen we dat steeds weer af met die zelfde groep. Dan moet je heel vaak ‘Maar wat nu als…?’ vragen. Zo mogelijk testen we ons ontwerp weer met gebruikers en passen we het steeds aan. Als het dan gebouwd is, laten we nog een keer zien aan de (eind)gebruikers. Dan kunnen ze zo snel mogelijk feedback geven."

"UX moet ingebouwd worden in onze bestaande werkprocessen"

Waar zie jij de uitdaging?

"Binnen Wigo4it is iedereen erg gemotiveerd om voor de gebruiker de best mogelijke software te bouwen, maar soms nemen we aan dat wij wel weten wat het beste is. Dan kom je er pas na het bouwen achter of iets makkelijk te gebruiken is en loop je de kans dat je dingen opnieuw moet doen. Als je tijdens het ontwikkelen de tijd neemt om te checken bij de gebruiker, scheelt dat zowel de gebruiker als ons een hoop tijd en ergernis."

Welke ontwikkelingen zie jij?

"Ik merk dat we bij Wigo4it steeds beter vooraf rekening houden met de impact op de gemeentelijke professional en de burger. Ook krijgt de gebruikerservaring (UX) steeds meer aandacht, mede via het UX-gilde. Soms gebeurt dit wat hapsnap. UX moet ingebouwd worden in onze bestaande werkprocessen; van ontwikkeling tot beheer en onderhoud. Zo kunnen we efficiënter werken en kunnen we taken beter afmaken. Dat leidt er uiteindelijk toe dat gebruikers sneller kunnen werken en minder fouten maken, en burgers sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben. Tenslotte is dat het doel!"

Tot slot nog iets over jezelf…

"Ik werk nu drie en een half jaar bij Wigo4it. Ik ben eigenlijk opgeleid tot kinder- en jeugdpsycholoog. Ook heb ik sinds mijn derde altijd pleegbroertjes en -zusjes gehad en ik wilde mijn ervaring inzetten om pleegkinderen beter te helpen. Na mijn studie was er geen werk als psycholoog, maar heb ik wel geholpen om een netwerk voor jongeren en jongvolwassenen met pleegzorg ervaring op te zetten. We hebben ons ingezet om ervoor te zorgen dat professionals meer mét in plaats van óver pleegkinderen gingen praten. Dat is de parallel met mijn werk in de IT: praten met gebruikers levert veel meer op." 


terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer
Tags: ux-design,data,gebruiker centraal,toegankelijkheid,ux
Blog Bouwen mét burgers

Data-gedreven UX verbetert onze dienstverlening, stelt Larissa Zegveld in haar blog.

lees meer
Tags: leesvaardigheid,standaardisering,toegankelijkheid,ux
Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke overheid

Dat de ‘Week van de Toegankelijkheid’ geen overbodig luxe is, blijkt uit de cijfers. In Nederland zijn er circa vier (!) miljoen mensen onvoldoende digitaal vaardig. Tijd voor actie, vindt Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie. en algemeen directeur bij Wigo4it.

lees meer