Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: amsterdam,Bestuur

Vertrekkende bestuursvoorzitter Van Delden is ‘verknocht geraakt’ aan Wigo4it

Bas van Delden

Bas van Delden, directeur Werk in Amsterdam, verruilt in mei de gemeente Amsterdam voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hij wordt daar directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Zijn afscheid van Amsterdam betekent ook een afscheid van Wigo4it, waar hij ruim drie jaar bestuurslid was. “Wigo4it is een hele leuke club, waar veel gebeurt. Ik zal de verbondenheid missen." 

Sinds eind 2013 was Van Delden bestuurslid, sinds 2015 ook voorzitter van Wigo4it. Het bij elkaar brengen van de technische mensen van Wigo4it en die van het operationele proces in de steden was in deze jaren de belangrijkste uitdaging. “Bij Wigo4it gebeurt de aansturing vanuit de business en niet alleen vanuit ICT. Dat is bijzonder. Wat hier gemaakt wordt, moet passen in de praktijk van de steden. Die integratie van de vijf partijen is erg belangrijk. Daarom hebben we de afgelopen jaren de regiefunctie versterkt. Ook komen de IV-managers uit de steden samen met de Wigo4it collega's vaker bij elkaar. Zo groeien ze naar elkaar toe."

Tips voor Wigo4it

Van Delden vindt dan ook dat Wigo4it trots mag zijn op wat het presteert. “Het is soms best lastig om het goed te doen. Als het even tegenzit, willen de steden nog weleens mopperen. Maar de performance en continuïteit zijn tegenwoordig beter dan ooit." Tips heeft hij nog wel voor Wigo4it en de steden: “Blijf continu in contact met elkaar. Bespreek je wensen en twijfels in een vroeg stadium en neem elkaar mee. Gelukkig gebeurt dat steeds beter." Nog een tip: ga er niet te snel vanuit dat de ander je wel begrijpt. Van Delden zegt dat vanuit zijn eigen ervaring; hij is zelf geen ICT'er. “Dat geeft niet, ik kan zonder diepe kennis van ICT prima leidinggeven. Maar ik vraag wel door. Op het snijvlak van ICT en business ontmoeten twee werelden elkaar. Dan moet je controleren of je elkaar hebt begrepen."

Veranderopdracht bij SVB

Zijn ervaringen neemt Van Delden mee naar de SVB. “Ik krijg een veranderopdracht mee, dat vind ik leuk. De SVB moet meer gaan werken vanuit de positie van de burger, in plaats van vanuit de bestaande regelingen. Ook gaan we verder digitaliseren. Dit alles samen met de medewerkers organiseren, een mooie uitdaging." Hoewel hij zin heeft in de nieuwe baan, zal Van Delden zijn oude functie en ook Wigo4it wel missen. In zijn afscheidsmail aan de medewerkers zegt hij 'verknocht te zijn geraakt' aan de organisatie en medewerkers. “Ik hou vooral van de energie die er heerst, er gebeurt veel. Iedereen is bereid om te delen en van elkaar te leren. De onderlinge verbondenheid is groot, er wordt veel gelachen. Wigo4it heeft ook echt iets moois in huis; de mengvorm van ICT en regie -en straks ook innovatie- in eigen beheer, dat is uniek. Daar mag je gerust trots op zijn."

Vincent Roozen, directeur Werk en Inkomen in Rotterdam, wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van Wigo4it. Hugo Aalders vervangt Bas in het bestuur voor de rol van Amsterdam.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: Bestuur,burger ,mens centraal,ontmoetingsplein,samenwerking
We bouwen voort op 2017

"Het enige wat uiteindelijk telt is dat we producten opleveren waar de burger beter van wordt en waar de medewerker vrolijk van wordt".

lees meer
Tags: Bestuur,Directie
Wigo4it verwelkomt Larissa Zegveld als algemeen directeur/bestuurder

Het Bestuur en de selectiecommissie van Wigo4it zien in Zegveld de ideale kandidaat voor deze functie. Haar profiel en haar ervaring sluiten goed aan bij de uitdagingen waar Wigo4it voor staat.

lees meer
Tags: Besturing,Bestuur
Nieuw bestuurslid Bas Stam: 'ons werk doet er echt toe'

In de stad Utrecht is Bas Stam sinds april directeur Werk & Inkomen. Zodoende is hij ook bestuurslid van Wigo4it. Hij is nieuw binnen het sociale domein en heeft nog een frisse blik op veel onderwerpen. Een kennismaking. 

lees meer