Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Vernieuwde serviceafspraken getekend

Op vrijdag 8 april is de nieuwe Service Level Agreement (SLA) getekend door de bestuurders van de G4 en Wigo4it. In deze overeenkomst zijn nieuwe en uitgebreidere afspraken opgenomen. Hiermee krijgen we meer inzicht in onze prestaties en verbeteren we indirect de algehele kwaliteit van onze dienstverlening.

Meetbare verwachtingen 

SLA's zijn zeer gebruikelijk in de ICT-wereld. De SLA tussen de G4 Sociale Diensten en Wigo4it bevat de generieke afspraken en gaan over de dienstverlening van Wigo4it. Een bekend voorbeeld van een SLA afspraak is de beschikbaarheid van een applicatie, of de tijd waarop een serviceverzoek wordt behandeld. De SLA overeenkomst zet heldere, meetbare verwachtingen van de dienstverlening en vormt de normstelling voor prestatiemetingen. 

Wat is verbeterd?

De vernieuwde overeenkomst is uitgebreider en strenger. Zo is de beschikbaarheid van onze producten en diensten verhoogd, hebben we sterkere security afspraken en wordt de kwaliteit van onze opleveringen strenger gemeten. Ook is de SLA uitgebreid met verschillende performance indicatoren, zoals de responstijd van de applicatie. Tot slot zijn er ook minder ‘technische’ indicatoren toegevoegd, zoals de kwaliteit van de communicatie bij incidenten en het optimaliseren van overwerk afspraken.

Functioneel Beheer 

De wensen van de Hoofden Functioneel Beheer in de steden zijn, in hun rol als vertegenwoordigers van de gebruikers van onze dienstverlening, aanleiding geweest voor de aanpassing van de SLA. In een aantal workshops zijn de wensen geïnventariseerd en beoordeeld op haalbaarheid. Daar is een voorstel uitgekomen dat vervolgens het besluitvormingsproces is ingegaan. Volgende week tekenen de hoofden Functioneel Beheer de operationele uitwerking van de afspraken. Daarmee is de hele set afspraken vernieuwd.

Met deze nieuwe SLA is weer een mooie stap gezet in het continu verbeteren van onze dienstverlening aan de G4!

Op de foto, het Bestuur van links naar rechts: Bas Stam (Utrecht), Vincent Roozen (Rotterdam), Dineke ten Hoorn Boer (Den Haag), Roel Geers (Wigo4it) en Bas van Delden (Amsterdam).

 

terug naar overzicht