Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Van wet naar ICT oplossing

De wetsvoorstellen WWB maatregelen en de Participatiewet worden op dit moment behandeld in de Eerste Kamer. Wetsanalist Fazia vertelt meer over haar rol en hoe Wigo4it samen met de G4 wetten doorvertaalt naar een passende ICT oplossing.

“Als wetsanalist volg ik alle ontwikkelingen in de politiek. Politieke besluitvorming is een dynamische wereld. Er wordt veel overlegd en vooral in het beginstadium kan het nog alle kanten opgaan. Neem bijvoorbeeld de maatregelen van de WWB en de Participatiewet, beiden zijn op dit moment een belangrijke onderwerp van discussie op allerlei niveaus binnen de gemeenten.”

Impact op beleid

Als Fazia op een belangrijke beslissing binnen de politiek stuit, dan legt ze dat vast in een document dat ze inbrengt in een (project)overleg. “Ik probeer dan het wetsvoorstel te duiden in begrijpelijke taal en in een vroeg stadium een impactanalyse te maken. In de impactanalyse staat wat er inhoudelijk wijzigt in de wet en vervolgens wat dat betekent voor het gemeentelijke beleid van de G4. Daar waar de wetgever de gemeenten ruimte geeft om zelf het beleid lokaal in te vullen, liggen kansen voor G4 harmonisatie.”

Gevolgen Informatievoorziening

Vervolgens maakt Fazia een verkenning voor de mogelijke gevolgen voor ICT. Neem de kostendelersnorm (een belangrijk onderdeel van de wijziging in de WWB die collega Manuel onder zijn hoede neemt), daarvan weten we al dat dat alle onderdelen van onze applicatie Socrates raakt. “Hoe eerder we op de hoogte zijn van wet en regelgeving in gemeentelijk beleid, hoe meer tijd we hebben om ons daarop voor te bereiden.”

Functioneel voorop

“Ik probeer altijd eerst te kijken naar de inhoud, met welk doel is een bepaalde wet ingesteld? Wat wil de wetgever ermee bereiken? Pas daarna kijk ik wat dit betekent voor de technische uitvoering. Dit is heel belangrijk, we moeten functioneel denken en voorkomen dat techniek leidend is.”

“Omdat we vier steden bedienen, probeer ik altijd in te schatten: willen ze allemaal hetzelfde of wijken hun wensen op bepaalde punten af? Wij adviseren daarover, zonder op de stoel van de klant te gaan zitten. Als Wigo4it zijn we de verbindende factor en dus gaan we voor harmonisatie waar mogelijk. Zo bewegen we mee met wat zich op landelijk en lokaal niveau afspeelt .”

 

terug naar overzicht