Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: vacature

Vacature product owner (domein werk, inkomen of zorg)

medewerkers-aan-scrumbord
Zet jij jouw professionele kennis en ervaring in voor de sociale dienst van de toekomst? En heb jij een visie op hoe de dienstverlening van de sociale dienst aan de burger eruit moet zien en hoe de organisatie daarbinnen moet opereren?

Hoe Als product owner.

Waarvoor Voor de ontwikkeling en de implementatie van ICT-functionaliteit.

Met wie Samen met stakeholders van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag), de scrummaster en het scrumteam, de productrelatiemanager en business projectleiders.

Over ons

Wigo4it bouwt samen met gemeenten aan een duurzame en betrouwbare informatievoorziening. Wij werken als samenwerkingspartner aan innovaties in het sociaal domein. Vanuit een gedeeld belang: een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger.

De afdeling Regie is de schakel tussen de gemeente en Wigo4it. De collega’s van Regie vertalen de wensen voor de informatievoorziening en de behoeften vanuit gemeentelijk beleid naar IT oplossingen.

De afdeling bestaat uit een compact team met kennis van de gemeente-business (werk, inkomen, zorg), kennis van de informatievoorziening en zij weet wat er gaande is in de ketens. De afdeling Regie kent de G4-thema’s (wetten, beleid, processen, IT) die actueel zijn of worden en kan deze in G4-verband ontwikkelen. De afdeling Regie verbindt haar kennis van de uitvoeringsprocessen van de G4 met de mogelijkheden in de ICT om zo de businessdoelen van de G4 te realiseren.

We zijn op de hoogte van de innovaties in het ICT-vakgebied en we optimaliseren dit ICT-aanbod om businesswaarde te creëren. Wij zijn namens de G4 verantwoordelijk voor de aansturing van ICT-leveranciers; wij zijn gericht op het leveren van goede kwaliteit aan de gemeenten en het uitvoeren van implementaties tegen een marktconforme prijs.

Wat verwachten wij van jou?

Als product owner ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van ICT-functionaliteit (nieuwe of aanpassing op bestaande), al dan niet vanuit een wijzigingsverzoek of een project. Hierbij fungeer je als belangrijke schakel tussen stakeholders van de G4 en de afdeling Supply van Wigo4it.

In het samenwerkingsverband van de G4 vertegenwoordigt de product owner de G4; hij is gemandateerd tot het maken van inhoudelijke specificatie en prioritering van projectmatige, adaptieve en correctieve (business)wensen. Indien de G4 niet tot een gezamenlijk standpunt komen, faciliteert de product owner de besluitvorming daarover.

De product owner is hét aanspreekpunt namens de business voor het scrumteam op inhoud en prioritering van businesswijzigingen op de Productbacklog (PBL). Hij vertaalt de wensen van de G4 in uitvoerbare User Stories (het ‘wat’ van de wijziging), die hij samen met de G4 prioriteert en in volgorde op de Productbacklog plaatst op basis van maximale businesswaarde (aan te geven door de steden).

De product owner wordt op inhoud van specifieke producten ondersteund vanuit de business door businessdeskundigen.

De product owner kan duidelijk aangeven waarom een bepaalde functionaliteitswens wel of niet moet worden opgepakt door een scrumteam en hij kan in afstemming met het scrumteam inhoudelijke afwegingen maken en prioriteiten stellen. De product owner is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de manier waarop een wijziging wordt ingevuld (het ‘hoe’ van de wijziging).

De product owner heeft een goed beeld van de gebruikers van de diensten in de steden en hij weet hoe Wigo4it de dienstverlening van hun bedrijfsprocessen ondersteunt. Op basis van dit inzicht en de dialoog met de diverse stakeholders zorgt de product owner voor een inschatting van de businesswaarde van gewenste ontwikkelingen en de impact hiervan op de samenwerking.

Wat maakt je succesvol?

 • het managen van stakeholders in het samenwerkingsverband G4
 • je bent verantwoordelijk voor de inhoud en prioritering van businesswijzigingen op de Productbacklog en je vertaalt de wensen van de G4 in uitvoerbare User Stories, die je samen met de G4 prioriteert en in volgorde op de Productbacklog plaatst op basis van maximale businesswaarde (door de steden aan te geven)
 • je bent verantwoordelijk voor het specificeren van nieuw ontvangen wijzigingen uit de wijzigingsketen en projecten naar User Stories die voldoen aan de Definition of Ready (DoR)
 • het overbruggen van verschillende meningen en de stakeholders begeleiden in het gezamenlijk maken van keuzes
 • het vaststellen van juiste inhoud en prioriteiten van wijzigingen op basis van verschillende belangen binnen het samenwerkingsverband, zo nodig met de businessdeskundigen van de G4
 • het onderhouden van het business Productbacklog (PBL), zo nodig ondersteund door de analist van het scrumteam
 • je bent verantwoordelijk voor het (laten) leveren van input aan scrumteams die de vertaling maken naar een werkende oplossing
 • het beantwoorden van vragen namens de business tijdens de sprint uit het scrumteam, eventueel ondersteund door businessdeskundigen uit de steden
 • het vertegenwoordigen van de business als gemandateerde op inhoud en prioritering in de sessies: (pre-refinement, sprintplanning, sprintreview en de retrosessie)
 • het controleren van opgeleverde functionaliteit aan het einde van elke sprint t.b.v. demo aan stakeholders en acceptatietestteam
 • het beschrijven van impact van de wijziging t.b.v. het samenwerkingsverband
 • je bent het aanspreekpunt voor implementatie projectleider/business change manager
 • het signaleren van mogelijke optimalisatie van producten en processen
 • het ontwikkelen van een visie, samen met de G4, op de toekomstige ontwikkelingen van een product in het domein; je overziet eventuele relaties met andere domeinen
 • je bent goed op de hoogte van de hoofdlijnen van de G4-architectuur voor het sociaal domein; het gaat om de bedrijfsproces- en applicatiearchitectuur.

Dit ben jij!

Competenties:

 • netwerker
 • communicatief en sociaalvaardig
 • analytisch en conceptueel vermogen
 • in staat om gestructureerd te werken
 • signaleren en verbanden leggen in diverse informatiestromen
 • oplossings- en resultaatgericht
 • creativiteit in het implementeren van nieuwe functionaliteit
 • leiderschap op groepsniveau
 • in staat om mensen te motiveren en te overtuigen.

Kwalificaties:

 • werk- en denkniveau HBO+
 • aantoonbare ervaring in het gemeentelijke sociale domein
 • aantoonbare ervaring in het managen van verwachtingen bij verschillende groepen
 • ten minste 2 jaar ervaring met Scrum & Agile en Lean
 • ten minste 1 jaar ervaring als product owner
 • ervaring met vertaling van businessvraag naar informatiseringsoplossingen.

Dit mag je van ons verwachten!

Werken bij Wigo4it betekent flexibel werken in het centrum van Den Haag, in een unieke organisatie en met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Wij bieden je een aantrekkelijk salaris, een flexibele werkplek en tal van ontwikkelingsmogelijkheden.

Kijk op onze website www.wigo4it.nl/werken-bij en ontmoet je nieuwe collega’s die in korte filmpjes vertellen wat het werken bij Wigo4it zo leuk maakt.

Wij gaan ervoor; jij ook?

Geïnteresseerden kunnen hun cv en motivatie tot uiterlijk 13 april mailen aan PenO@wigo4it.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim van der Weijden, Manager Regie op telefoonnummer 06 54 79 52 70.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: vacature
Vacature Technisch Beheerder CRM

Wend jij jouw professionele deskundigheid in technisch beheer aan voor de sociale dienst van de toekomst?

lees meer
Tags: vacature
Vacature Business Architect

Help jij ons een strategie te realiseren, door samen met de 4 grote steden te werken aan de bedrijfsarchitectuur voor Werk en Inkomen?

lees meer
Tags: vacature
Vacature Manager Ontwikkeling

Ben jij de mensgerichte ICT-strateeg die wil meebouwen aan de sociale dienst van nu en morgen?

lees meer