Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Udo Groen start per 1 augustus als interim algemeen directeur Wigo4it

Udo Groen start per 1 augustus bij Wigo4it als interim algemeen directeur bij Wigo4it. Hij volgt daarmee Roel Geers op. De selectiecommissie, die bestond uit een combinatie van mensen uit de G4 en Wigo4it, vond hem unaniem de beste kandidaat voor deze functie.

Adjunct-directeur Hessel Westera: “We zochten iemand die snel van meerwaarde kan zijn voor Wigo4it en de G4, iemand die verbinding heeft met alle medewerkers. Het profiel en de ervaring van Udo sluiten het beste aan bij de uitdagingen waar Wigo4it voor staat.”

Profielschets Udo Groen

Udo Groen (1964) is een ervaren bestuurder/directeur en zelfstandig adviseur in het (semi-)publieke domein. Van 2013 tot en met begin 2016 werkte hij bij de gemeente Groningen. Eerst als directeur I&A, daarna als concerndirecteur en loco- gemeentesecretaris. Ervaring op het terrein van ICT en organisatie loopt als een rode draad door zijn carrière. In 1988 startte hij als adviseur bij Ernst & Young Consulting. Daar heeft hij gewerkt als adviseur voor verschillende IT projecten. Hij is bekend met de bestuurlijke en ambtelijke setting van gemeenten en de overheid in brede zin. Hij heeft ervaring met diverse soorten van samenwerkings- verbanden, zowel in ketens waarbij partijen in schakels met elkaar samenwerken.

Start per 1 augustus

Udo start per 1 augustus als interim algemeen directeur en volgt daarmee Roel Geers op. De interim positie is bedoeld als overbrugging totdat er een algemeen directeur in loondienst van Wigo4it is aangesteld.

 

terug naar overzicht