Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Suwinet in cijfers

BKWI heeft begin deze week de Suwinetcijfers van februari gepubliceerd. Met Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Wigo4it levert namens de vier diensten een onderdeel daarvan. Lees in dit bericht hoe processen voor burgers en G4 daarmee sneller en eenvoudiger worden.

Eén keer je gegevens invullen

Uit de cijfers blijkt dat 720.678 Nederlanders het Digitaal Klantdossier hebben opgevraagd.
Wigo4it levert namens de vier diensten de klantgegevens uit Socrates (het systeem voor uitkeren) en RMW (systeem voor re-integratie) aan dit Digitaal Klant Dossier (DKD). Het DKD maakt het mogelijk dat burgers maar één keer hun gegevens hoeven aan te leveren aan de keten van Werk en Inkomen. De instanties binnen de Keten (zie hier een handig schema van bronnen en gebruikers) wisselen deze gegevens dan automatisch uit. Maakt een burger gebruik van een dienst binnen deze Keten? Dan zijn de gegevens direct bekend en hoeft hij of zij niet alles opnieuw in te voeren. Hoe dat werkt? Bekijk het filmpje van BKWI op YouTube.

Automatisch klantprofiel

Vorige maand werd 26,85% van de informatie via Suwinet-Inlezen opgevraagd door applicaties van gemeenten en UWV. Zo’n applicatie kan een e-formulier zijn, maar ook een applicatie zelf. Wigo4it ontsluit gegevens van bijvoorbeeld DUO als het gaat om opleidingen of UWV voor werkhistorie. Zo bouwen we automatisch het profiel van de klant op en hoeven medewerkers bij de sociale diensten die gegevens niet opnieuw aan een klant te vragen of in te voeren.

Dubbelcheck

Ook gebruiken we de gegevens als bron voor het doorlopen van GALO (Geautomatiseerde Aanvraag LevensOnderhoud). Onze systemen kijken naar de gegevens die de klant heeft opgegeven bij het indienen van een aanvraag WWB via het e-WWB formulier. We vergelijken dit met de gegevens zoals die bij één van de bronnen bekend is. Zien we een verschil, dan vertalen we die data naar informatie. De inkomensconsultent krijgt een rapport waarin wordt aangegeven waar het systeem een verschil heeft waargenomen, zodat de medewerker - bijvoorbeeld door het opvragen van een bewijsstuk bij de burger - de verdere afhandeling van de aanvraag op basis van de juiste gegevens kan afronden.

Meer info:

terug naar overzicht