Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Selectieleidraad Ondersteuning Sociale Dienst gepubliceerd.

Deze aanbesteding richt zich op de levering van software, bijbehorende licentie(s), jaarlijkse software-gerelateerde diensten en een software-gerelateerde implementatiedienst aan Opdrachtgever.

De software staat ten dienste van de Gebruikers van de systemen te weten de Professional van de Deelnemers (leden) van Opdrachtgever, die – zoals in de verenigingsstatuten verwoord – verantwoordelijk zijn voor het brede werkgebied van werk, inkomen, zorg en inburgering, alsmede de daartoe noodzakelijke handhaving, hun klanten (burgers en werkgevers) en aangesloten ketenpartners.

De software dient te zijn gebaseerd op een moderne architectuur zoals SGA, (overheid brede) standaarden en dient verder te bestaan uit:

  • de functionele componenten automatisch beslissen, workflow, slimme self-service, dashboard en administratie; 
  • een voor Opdrachtgever daartoe geëigende ontwikkel- en beheerfunctionaliteit om de componenten ten behoeve van de Deelnemers in te richten en af te stemmen op de lokale omstandigheden van deze Deelnemers, en met de omgeving (applicaties en bronbestanden) van deze Deelnemers te integreren.

De hosting van de software maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding.

Meer informatie over deze aanbesteding op Tendernet.

terug naar overzicht