Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gemeentelijke samenwerking,larissa zegveld,samen organiseren,samenwerking

Schuursponsje

Samenwerken is glanzen en schuren

Het is goed dat gemeenten meer willen samenwerken, schrijft Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur. Hoe gaan gemeenten dit in de praktijk aanpakken?

Tien jaar ervaring

Gemeenten hebben met de Taskforce Samen Organiseren, de VNG en partijen als Wigo4it een basis gelegd in het hoe en waarom van samenwerken, laten we nu het ‘wat’ met elkaar bespreken, schrijft ze. Welke tools en skills zijn nodig om daadwerkelijk samen tot resultaten te komen?

Wigo4it heeft samen met de gemeenten waar ze mee werkt tien jaar ervaring in samenwerking. Tien jaar hard werken, met vallen en weer opstaan. Met elke dag opnieuw het belang voor Werk en Inkomen van alle vier de gemeenten vooropstellen, in plaats van het belang van één gemeente. Wij hebben in de praktijk geleerd om intenties tot samenwerking om te zetten in concrete resultaten.

Schuren en glanzen

Hoe we dat doen? Voorgaand Algemeen directeur van Wigo4it Udo Groen had daar een herkenbare metafoor voor: het schuursponsje. Een schuursponsje heeft een ruwe en een zachte kant.

Iedereen die samenwerkt heeft als het ware een schuursponsje in handen. In je communicatie kun je kiezen welke kant van het sponsje je gebruikt. Ga je voor schuren of voor glanzen? Het één is niet beter dan het ander, het gaat om de balans. Teveel glanzen zorgt voor zachte heelmeesters (een resultaat dat niet optimaal is), teveel schuren kost tijd en energie.

Workshop

Wigo4it heeft zich als begeleider en moderator van het samenwerkingsproces van de vier gemeenten vaak als gids opgesteld. We hebben in de dagelijkse samenwerking gezien hoe het schuren en glanzen in de praktijk wordt ingezet.

We delen onze ervaringen graag tijdens onze workshop op het VNG Realisatie congres op 28 maart. Ik nodig jullie van harte uit om daar aan deel te nemen. Laten we samen verkennen hoe we glanzende resultaten behalen door vergaand samen te werken, in de praktijk.

Het volledige blog leest u op iBestuur.

Schrijf u hier in voor het VNG Realisatie congres!

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein werk,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking
Op zoek naar de heilige graal

Wigo4it volgt de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband i4Sociaal op de voet, oa de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Wigo4it werkt met de G4 ook aan oplossingen. Product-relatiemanager John Dieleman over de pilot in Enschede: "Het doel verbindt, en leidt wellicht tot een complementaire oplossing."

lees meer
Tags: domein werk,gebruiker centraal,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking
App biedt zekerheid bij inkomensverrekening in de bijstand

Wigo4it was samen met de G4 al lange tijd bezig met het onderwerp parttime werken in de bijstand en inkomensverrekening. Sorayda Mora, product owner inkomen bij Wigo4it: ‘Een onderwerp dat voor veel onzekerheid zorgde bij de uitkeringsgerechtigden omdat onduidelijk is wat de aanvulling zal zijn op de inkomsten aan het einde van de maand. De G4-directeuren inkomen wilden dolgraag een oplossing voor dit probleem. Een nieuwe app draagt hieraan bij.’

lees meer
Tags: samenwerking,scrum
Interview met tester Narin en teammanager Jessica

Een goed gesprek over samenwerking. Over het toepassen van scrum, kwaliteit, de betrokkenheid van de klant en het werken aan verbeteringen.

lees meer