Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitaal ontmoetingsplein

Praatplaat

Praatplaat Ontmoetingsplein

"Stel je nu toch eens voor: een digitaal ontmoetingsplein waar burgers, overheden én marktpartijen elkaar vinden voor álles wat ze nodig hebben."

Alles draait tegenwoordig om de manier waarop informatie wordt ingezet. Dat is k nauw verweven met zelfredzaamheid, want mensen hebben voor zelfredzaamheid de juiste informatie nodig. In onze samenleving wordt informatie steeds meer gedeeld en gebruikt . De overheid is daarin al lang niet meer de enige belangrijke speler: het informatiemonopolie van de overheid bestaat niet meer.

De overheid is niet de enige partij die maatschappelijke problemen aanpakt. Ook instellingen zoals woningcoöperaties, wijkinitiatieven en individuele burgers spannen zich in om onze samenleving duurzamer, socialer en veiliger te maken.

Als we deze ontwikkelingen in ogenschouw nemen, dan concluderen wij met elkaar gaan van het ontwikkelen van IT voor de overheid naar het ontwikkelen van IT voor de samenleving. Stel je voor: in 2025 hebben we allemaal toegang tot een digitaal ontmoetingsplein. Op dit plein kunnen burgers vragen stellen aan elkaar én aan de overheid. Dat kan gaan over samenwerken aan burgerinitiatieven, over steun of zorg. De informatie op dit plein ondersteunt en faciliteert de zelfredzaamheid van burgers. Iedereen heeft toegang tot het plein, niet alleen burgers en de overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld en commerciële partijen.

De overheid levert als één van de partijen informatie aan dat platform. Het eigenaarschap is naar ons idee dus niet bij een partij belegd.

De informatie die altijd up-to-date, betrouwbaar en veilig is. Bijvoorbeeld informatie over inkomens en wettelijke regelingen. Als burgers in de toekomst daadwerkelijk regie op hun eigen gegevens krijgen, een andere ontwikkeling die eraan komt, dan kunnen zij zelf uitmaken wie deze informatie mag zien.

Praatplaat

Om het gesprek hierover te faciliteren is bovenstaande visie gevat in een praatplaat. Deze is continue in ontwikkeling en wordt aangevuld vanuit de gesprekken die we voeren. Praat ook mee en vul aan. Neem dan contact met communicatie@wigo4it.nl.

De onderstaande plaat is voor iedereen te downloaden.

Download de Praatplaat Digitaal Ontmoetingsplein

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: data,digitaal ontmoetingsplein,digital me,informatiebeveiliging
Digital Me

Je kunt natuurlijk je data, het nieuwe goud, weggeven aan de Googles en Facebooks van deze wereld. Laten we dat voor het gemak het Amerikaanse model noemen. Of je kunt ze toevertrouwen aan de staat, zoals in China. Bij beide voel ik mij ongemakkelijk. En daarin sta ik niet alleen.

lees meer
Tags: digitaal ontmoetingsplein,gebruiker centraal,ux
UX-design is een must voor Wigo4it en G4

'Goede ervaringen met digitale dienstverlening voor burger in de bijstand.' Interview UX-strateeg

lees meer
Tags: burger ,burger centraal,digitaal ontmoetingsplein,digitalisering
Artikel: Op weg naar een digitaal ontmoetingsplein

‘De burger is er niet mee gediend als iedereen in zijn eigen koker blijft zitten’ staat boven aan een artikel in iBestuur. Voor het artikel zijn onder andere Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it) en Benne Holwerda (adjunct directeur Wigo4it) geïnterviewd.

lees meer